Table of Contents

Beginnersgids voor dreigingsinformatie voor cyberbeveiliging

Naarmate het bedreigingslandschap zich blijft ontwikkelen, is cyberbeveiliging** een steeds belangrijker punt van zorg geworden voor zowel individuen als organisaties. Een van de meest effectieve manieren om potentiële bedreigingen voor te blijven is het gebruik van informatie over bedreigingen**.


Wat is Threat Intelligence?

Informatie over bedreigingen is het proces van het analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in potentiële bedreigingen en hun kenmerken. Het omvat het verzamelen en analyseren van informatie over bekende en onbekende bedreigingen om een beter inzicht te krijgen in de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) die door aanvallers worden gebruikt. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de beveiliging van een organisatie te verbeteren door kwetsbaarheden en potentiële aanvalsvectoren te identificeren.

Waarom is Threat Intelligence belangrijk?

Threat Intelligence is belangrijk omdat het organisaties in staat stelt zich proactief te verdedigen tegen potentiële bedreigingen. Door de tactieken, technieken en procedures van aanvallers te begrijpen, kunnen organisaties zich beter beschermen tegen toekomstige aanvallen. Informatie over bedreigingen kan organisaties ook helpen kwetsbaarheden** in hun infrastructuur te identificeren, zodat zij stappen kunnen ondernemen om deze zwakke punten aan te pakken voordat ze kunnen worden uitgebuit.


Soorten informatie over bedreigingen

Er zijn drie hoofdtypen informatie over bedreigingen:

 1. Strategische informatie over bedreigingen: Dit type informatie over bedreigingen richt zich op langetermijntrends en -risico’s op hoog niveau. Het wordt vaak gebruikt door leidinggevenden en besluitvormers voor strategische planning en de toewijzing van middelen.

 2. **Tactische informatie over bedreigingen is meer operationeel van aard en is gericht op onmiddellijke bedreigingen en kwetsbaarheden. Het wordt gebruikt door beveiligingsanalisten en incidentbestrijders om prioriteiten te stellen en te reageren op bedreigingen.

 3. Informatie over operationele bedreigingen: Informatie over operationele bedreigingen is gericht op de technische details van specifieke bedreigingen, zoals malware** of phishing-campagnes**. Het wordt gebruikt door beveiligingsanalisten om specifieke bedreigingen te identificeren en erop te reageren.

Hoe informatie over bedreigingen te gebruiken

Het gebruik van informatie over bedreigingen omvat verschillende stappen:

 1. Verzameling: De eerste stap in het gebruik van informatie over bedreigingen is het verzamelen van relevante gegevens. Dit kan gegevens omvatten uit verschillende bronnen, zoals open informatiebronnen, dark web monitoring en interne netwerklogboeken.

 2. Analyse: Zodra de gegevens zijn verzameld, moeten ze worden geanalyseerd om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van diverse instrumenten en technieken, zoals machine learning en data mining.

 3. Verspreiding: Zodra potentiële bedreigingen zijn geïdentificeerd, moet de informatie worden verspreid onder de juiste partijen. Dit kunnen beveiligingsanalisten, incidentbestrijders en besluitvormers zijn.

 4. Actie: Ten slotte moet er naar aanleiding van de informatie actie worden ondernomen. Dit kan inhouden dat stappen worden ondernomen om kwetsbaarheden aan te pakken of te reageren op een lopende aanval.


Soorten Threat Intelligence Feeds

Feeds met informatie over bedreigingen bieden organisaties een manier om actuele informatie over potentiële bedreigingen te ontvangen. Er zijn verschillende formaten voor Threat Intelligence Feeds, waaronder:

 1. STIX en TAXII: STIX (Structured Threat Information Expression) is een open-sourceformaat voor geautomatiseerde informatiefeeds over bedreigingen. Het is nauw verwant aan TAXII (Trusted Automated eXchange of Intelligence Information), een administratief protocol dat een kader biedt voor het organiseren en verspreiden van gegevens in STIX-formaat.

 2. OpenIOC: OpenIOC is een XML-formaat voor de communicatie van IoC-gegevens (Indicator of Compromise). Het is ontwikkeld door Mandiant/FireEye en is gratis te gebruiken.

 3. MAEC: Malware Attribute Enumeration and Characterization (MAEC) is een open-source project dat een reeks indelingen produceert die kunnen worden gebruikt om dreigingsinformatie over malware te verzenden of te extraheren.

Informatie over bedreigingen kan ook worden verstrekt in JSON- en CSV-formaat.


Beste praktijken voor het gebruik van informatie over bedreigingen

Hier volgen enkele best practices om in gedachten te houden bij het gebruik van informatie over bedreigingen:

 1. Integreer bedreigingsinformatie in uw bestaande beveiligingsactiviteiten: Informatie over bedreigingen is het meest effectief wanneer deze wordt geïntegreerd in de bestaande beveiligingsactiviteiten van een organisatie. Dit kan betekenen dat informatie over bedreigingen wordt geïntegreerd in SIEM-systemen (Security Information and Event Management) of andere beveiligingstools.

 2. Gebruik meerdere bronnen van informatie over bedreigingen: Vertrouwen op één enkele bron van informatie over bedreigingen kan gevaarlijk zijn, omdat deze mogelijk geen volledig beeld geeft van het bedreigingslandschap. In plaats daarvan moeten organisaties meerdere bronnen van informatie over bedreigingen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van alle potentiële bedreigingen.

 3. Zorg voor de kwaliteit van informatie over bedreigingen: Niet alle informatie over bedreigingen is gelijk. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de informatie over bedreigingen die u gebruikt nauwkeurig, actueel en relevant voor uw organisatie is. Hiervoor kunt u verschillende bronnen en tools gebruiken om de informatie te verifiëren.

 4. Automatiseer waar mogelijk processen voor informatie over bedreigingen: Bedreigingsinformatieprocessen kunnen tijdrovend zijn en veel middelen vergen. Door deze processen te automatiseren, bijvoorbeeld door algoritmen voor machinaal leren te gebruiken om bedreigingsgegevens te analyseren, kunnen organisaties bedreigingen effectiever opsporen en erop reageren.

 5. Train uw beveiligingspersoneel over informatie over bedreigingen: Threat intelligence is alleen effectief als het door beveiligingspersoneel wordt begrepen en er naar wordt gehandeld. Organisaties moeten zorgen voor training en opleiding over informatie over bedreigingen om ervoor te zorgen dat beveiligingspersoneel is toegerust om deze informatie effectief te gebruiken.

 6. Beoordeel en actualiseer uw strategie voor informatie over bedreigingen regelmatig: Het bedreigingslandschap is voortdurend in beweging en strategieën voor informatie over bedreigingen moeten mee-evolueren. Door uw strategie voor informatie over bedreigingen regelmatig te evalueren en bij te werken, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie voorbereid is op nieuwe bedreigingen.

Met deze best practices kunnen organisaties informatie over bedreigingen effectief inzetten om hun cyberbeveiligingsbeleid te verbeteren en potentiële bedreigingen voor te blijven.


Bronnen van informatie over bedreigingen

Er zijn veel bronnen van informatie over bedreigingen beschikbaar. Hier zijn enkele van de beste:

 1. CrowdStrike Falcon Intelligence: Dit is een clouddienst die geautomatiseerde feeds biedt die rechtstreeks naar beveiligingsdiensten worden gestuurd. De dienst biedt menselijk leesbare rapporten en kan worden geïntegreerd met beveiligingstools van derden. CrowdStrike Falcon Intelligence biedt een gratis proefversie van de software en is beschikbaar in drie planniveaus.

 2. AlienVault Open Threat Exchange: Dit is een gratis te gebruiken, crowd-sourced verzameling van bedreigingsinformatie die dagelijks meer dan 19 miljoen nieuwe IoC-records verwerkt. De dienst levert dreigingsinformatie in verschillende formaten, waaronder STIX, OpenIoC, MAEC, JSON en CSV. Elke feed-instantie wordt een “puls” genoemd, en u kunt uw vereisten definiëren om specifieke vooraf gefilterde gegevens te verkrijgen.

 3. FBI InfraGard: Deze threat intelligence feed van de FBI is gratis toegankelijk en heeft veel gezag. Feeds worden gecategoriseerd per industrie volgens de definitie van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, wat een gefilterde lijst van IoC’s oplevert volgens de activiteitensector. Door lid te worden van de dienst schrijft u zich ook in bij een lokale afdeling, wat een uitstekende gelegenheid is om te netwerken met andere lokale bedrijfsleiders.

 4. Anomali ThreatStream: Deze aggregatiedienst consolideert dreigingsinformatiefeeds van verschillende bronnen tot één. De dienst gebruikt AI om valse positieven en irrelevante waarschuwingen uit te filteren en verwerkt TTP-gegevens en IoC’s. Anomali ThreatStream produceert een geautomatiseerde feed voor uw beveiligingssoftware en een voor mensen leesbaar rapport. De tool kan on-premises als virtuele machine worden uitgevoerd of als SaaS worden gebruikt.

 5. Mandiant Threat Intelligence: Deze zeer gerespecteerde threat intelligence-dienst biedt regelmatige feeds in verschillende formaten, waaronder rapporten voor analisten en input voor software. De informatie omvat zowel IoC’s als TTP’s, en er is een gratis versie van de dienst beschikbaar.

Door gebruik te maken van deze bronnen van informatie over bedreigingen kunnen organisaties op de hoogte blijven van potentiële bedreigingen en zich beschermen tegen cyberaanvallen.


Conclusie

In het huidige bedreigingslandschap is het belangrijker dan ooit dat organisaties informatie over bedreigingen gebruiken om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Informatie over bedreigingen kan waardevolle inzichten verschaffen in potentiële bedreigingen en kan organisaties helpen beveiligingsincidenten effectiever te identificeren en erop te reageren.

Door best practices te volgen, zoals het integreren van threat intelligence in bestaande beveiligingsactiviteiten, het gebruik van meerdere bronnen van threat intelligence, het waarborgen van de kwaliteit van de threat intelligence en het regelmatig evalueren en bijwerken van de strategie voor threat intelligence, kunnen organisaties de voordelen van threat intelligence maximaliseren.

Er zijn veel bronnen van informatie over bedreigingen beschikbaar, waaronder crowd-sourced collecties, aggregatiediensten en zeer gerespecteerde diensten voor informatie over bedreigingen. Door gebruik te maken van deze bronnen van informatie over bedreigingen kunnen organisaties op de hoogte blijven van potentiële bedreigingen en zich beschermen tegen cyberaanvallen.

Kortom, bedreigingsinformatie is een essentieel hulpmiddel voor organisaties om zich effectief te beschermen tegen cyberdreigingen. Door gebruik te maken van informatiebronnen over bedreigingen en best practices te volgen, kunnen organisaties potentiële bedreigingen voorblijven en hun risico op een cyberaanval tot een minimum beperken.