Table of Contents

I. Inleiding

Ansible is een populaire open-source automatiseringstool die helpt bij het stroomlijnen en vereenvoudigen van infrastructuurbeheer. Het gebruik van automatiseringstools zoals Ansible is essentieel voor het efficiënt beheren en schalen van infrastructuur, omdat het consistente configuratie en implementatie op verschillende systemen mogelijk maakt.

II. Overzicht Ansible

Ansible is gebouwd op het concept van eenvoud en gebruikt een declaratieve taal om systeemconfiguraties te definiëren. Het werkt op basis van een client-server model en vertrouwt op een push mechanisme voor het uitvoeren van taken op systemen op afstand. De kernconcepten van Ansible zijn playbooks, bestanden die automatiseringstaken definiëren, en inventory bestanden, die een lijst van doelsystemen bevatten.

Enkele belangrijke functies van Ansible zijn:

 • Geen architectuur: Voor Ansible is het niet nodig om agents op externe systemen te installeren, waardoor het eenvoudig is op te zetten en te beheren.
 • Onafhankelijke uitvoering**: Ansible zorgt ervoor dat taken veilig meerdere keren kunnen worden uitgevoerd zonder onbedoelde wijzigingen te veroorzaken.
 • YAML-configuratie: Ansible gebruikt YAML (Yet Another Markup Language) voor configuratiebeheer, waardoor automatiseringscode gemakkelijk leesbaar en te onderhouden is.

III. Gewoon Ansible

A. Definitie en functionaliteit

Plain Ansible verwijst naar de originele en basisversie van de Ansible tool. Het biedt een command-line interface (CLI) waarmee automatiseringstaken kunnen worden uitgevoerd. Playbooks, geschreven in YAML, definiëren de gewenste toestand van de systemen en de uit te voeren taken.

B. Voor- en nadelen

Voordelen van het gebruik van eenvoudige Ansible zijn onder andere:

 • Eenvoudigheid: Gewoon Ansible is eenvoudig op te zetten en te gebruiken, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers met verschillende ervaringsniveaus.

 • Flexibiliteit**: Het maakt aanpassingen en het uitvoeren van willekeurige commando’s mogelijk, waardoor gebruikers volledige controle hebben over hun automatiseringstaken.

Er zijn echter beperkingen aan het gebruik van gewone Ansible op schaal, zoals:

 • Gebrek aan zichtbaarheid**: Eenvoudige Ansible kan uitgebreide monitoring- en rapportagemogelijkheden missen, waardoor het een uitdaging is om automatiseringstaken in een grote infrastructuur te volgen en te analyseren.

 • Beperkte samenwerking**: Samenwerkingsfuncties, zoals rolgebaseerde toegangscontrole en gecentraliseerde dashboards, zijn niet beschikbaar in gewone Ansible, waardoor het moeilijker wordt om automatiseringsworkflows in teamverband te beheren.

IV. Ansible-toren

A. Inleiding en functies

Openbare toren

Ansible Tower is een commercieel automatiseringsplatform dat bovenop Ansible is gebouwd. Het biedt extra functies en mogelijkheden om automatiseringsworkflows te verbeteren. De belangrijkste kenmerken van Ansible Tower zijn:

 • Job Scheduling: Ansible Tower maakt het mogelijk om automatiseringstaken te plannen en uit te voeren op gespecificeerde tijdstippen, waardoor het nuttig is voor routineonderhoud en implementaties.

 • RBAC (Rolgebaseerde toegangscontrole)**: Ansible Tower biedt granulaire toegangscontrole, waardoor beheerders rollen en rechten kunnen definiëren voor verschillende gebruikers of groepen.

 • Centraal Dashboard: Ansible Tower biedt een web-based interface die een gecentraliseerd overzicht geeft van automatiseringstaken, inventaris en systeemstatus.

B. Voordelen en gebruikssituaties

Ansible Tower biedt verschillende voordelen ten opzichte van gewoon Ansible, waaronder:

 • Schaalbaarheid**: Met zijn rolgebaseerde toegangscontrole en gecentraliseerd dashboard maakt Ansible Tower het beheer en de schaalbaarheid van automatisering in grote infrastructuren eenvoudiger.

 • Samenwerking: Ansible Tower vergemakkelijkt de samenwerking door een gedeeld platform te bieden voor teams om automatiseringstaken en workflows te beheren.

Ansible Tower is bijzonder nuttig in gebruikssituaties zoals:

 • Bedrijfsomgevingen**: Organisaties met complexe infrastructuur en grotere teams profiteren van de enterprise-grade functies en schaalbaarheid van Ansible Tower.

 • Conformiteit en controle**: De RBAC en audit trail mogelijkheden van Ansible Tower maken het geschikt voor omgevingen met strikte compliance-eisen.

V. Ansible Semafoor

A. Inleiding en doel

Ansible Semaphore is een open-source alternatief voor Ansible Tower. Het is bedoeld om het beheer van de Ansible-workflow te vereenvoudigen en een grafische gebruikersinterface (GUI) te bieden voor het beheren van playbooks en automatiseringstaken.

V. Ansible Semafoor

B. Belangrijkste functies en functionaliteit

Ansible Semaphore biedt verschillende functies, waaronder:

 • GUI-gebaseerd playbookbeheer: Ansible Semaphore biedt een visuele interface voor het beheren van playbooks, waardoor het toegankelijker is voor gebruikers die de voorkeur geven aan een grafische benadering.

 • Visuele terugkoppeling**: Het biedt real-time feedback en visuele indicatoren voor de uitvoering van playbooks, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang en status van automatiseringstaken te volgen.

 • Integratie met versiebeheersystemen**: Ansible Semaphore integreert met versiebeheersystemen zoals Git, wat naadloze samenwerking en versiebeheer van automatiseringscode mogelijk maakt.

C. Voordelen en gebruikssituaties

Voordelen van het gebruik van Ansible Semaphore zijn onder andere:

 • Vereenvoudigd workflowbeheer**: De GUI-gebaseerde benadering van Ansible Semaphore vereenvoudigt het beheer en de uitvoering van Ansible playbooks, waardoor het toegankelijker wordt voor gebruikers zonder uitgebreide ervaring met commandoregels.

 • Bronvriendelijk**: Ansible Semaphore is geschikt voor kleine tot middelgrote teams of organisaties met beperkte middelen, omdat het een gebruiksvriendelijke interface biedt zonder dat er een commerciële licentie nodig is.

VI. Vergelijking en overwegingen

A. Vergelijking van functies

Bij het vergelijken van plain Ansible, Ansible Tower, en Ansible Semaphore, overweeg de volgende factoren:

 • Automatisering: Alle drie de tools bieden automatiseringsmogelijkheden, maar Ansible Tower en Ansible Semaphore bieden extra functies zoals job scheduling en GUI-gebaseerd playbook management.

 • Schaalbaarheid**: Ansible Tower blinkt uit in het beheren van automatisering op schaal, terwijl Ansible Semaphore beter geschikt is voor kleinere teams of organisaties.

 • Gebruikersinterface**: Ansible Tower en Ansible Semaphore bieden grafische interfaces die de gebruikerservaring en het gebruiksgemak verbeteren, terwijl gewone Ansible vertrouwt op de opdrachtregelinterface.

 • Samenwerking**: Ansible Tower en Ansible Semaphore bieden samenwerkingsfuncties zoals RBAC en gecentraliseerde dashboards, die ontbreken in gewone Ansible.

B. Implementatie- en kostenoverwegingen

Implementatieopties voor Ansible Tower en Ansible Semaphore zijn onder andere zelf gehoste en cloudgebaseerde oplossingen. Zelf gehoste implementaties bieden meer controle, maar vereisen infrastructuur en onderhoud, terwijl cloud-gebaseerde oplossingen eenvoudige installatie en schaalbaarheid bieden.

Ansible Tower is een commercieel product en het licentiemodel omvat meestal abonnementskosten op basis van het aantal nodes of gebruikers. Ansible Semaphore is open-source, is gratis te gebruiken en heeft geen licentiekosten.

VII. Conclusie

Concluderend bieden Ansible, Ansible Tower en Ansible Semaphore verschillende niveaus van automatisering en beheermogelijkheden. Kies de tool die past bij uw specifieke behoeften en middelen. Plain Ansible biedt eenvoud en flexibiliteit, terwijl Ansible Tower enterprise-grade functies biedt voor grotere organisaties. Ansible Semaphore, een open-source alternatief, vereenvoudigt het beheer van de Ansible-workflow en is geschikt voor kleinere teams of organisaties. Overweeg de mogelijkheden, implementatieopties en kostenimplicaties om een weloverwogen beslissing te nemen en uw infrastructuurbeheer te optimaliseren.

AnsibleAnsible SemaphoreAnsible Tower
Automatisering: Ja.
GUI-gebaseerd beheerNeeJaJa
TaakplanningNeeNeeJa
RBACNeeNeeJa
Gecentraliseerd dashboardNeeNeeJa
SchaalbaarheidMatigBeperktHoog
GebruikersinterfaceCLIGUIGUI
SamenwerkingBeperktBeperktJa
ImplementatiemogelijkhedenZelf-gehostZelf-gehostZelf-gehost en Cloud-gebaseerd
LicentiesOpen bronOpen bronCommercieel

Referenties