Table of Contents

bedreigingen zijn een groeiende zorg voor organisaties van elke omvang. Bedreigingen van binnenuit worden veroorzaakt door werknemers, aannemers of partners die toegang hebben tot gevoelige gegevens en systemen. Deze personen kunnen schade toebrengen aan een organisatie door gegevens te stelen, malware te introduceren of systemen aan te tasten. In dit artikel bespreken we best practices voor het beveiligen van uw organisatie tegen bedreigingen van binnenuit.

Introductie

De introductie is het eerste gedeelte van een artikel en schetst een beeld van wat er komen gaat. In dit gedeelte bespreken we het belang van beveiliging tegen bedreigingen van binnenuit en introduceren we de onderwerpen die we in het artikel zullen behandelen.

Bedreigingen van binnenuit kunnen moeilijker te detecteren en te voorkomen zijn dan externe bedreigingen. Dit komt doordat insiders al toegang hebben tot je systemen en gegevens, waardoor het voor hen gemakkelijker is om deze te stelen of te beschadigen. Volgens een onderzoek van Verizon werd 60% van de bedreigingen van binnenuit gepleegd door werknemers met geprivilegieerde toegang.

Om uw organisatie te beschermen tegen bedreigingen van binnenuit, hebt u een uitgebreide beveiligingsstrategie nodig die bestaat uit beleidsontwikkeling, training en technische controles. In de volgende secties gaan we dieper in op elk van deze gebieden.


Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling is het proces van het opstellen van beleidsregels die het verwachte gedrag van werknemers, aannemers en partners schetsen. Beleidsregels moeten betrekking hebben op onderwerpen zoals aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen, toegangscontrole en het melden van incidenten. Als er een duidelijk beleid is, zullen werknemers begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat er gebeurt als ze het beleid overtreden.

Beleidsregels moeten regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant en effectief zijn. Bij het ontwikkelen van beleid is het belangrijk om belanghebbenden uit alle geledingen van de organisatie te betrekken. Dit zorgt ervoor dat het beleid allesomvattend is en rekening houdt met de behoeften van alle afdelingen.

Een ander belangrijk aspect van beleidsontwikkeling is handhaving. Beleid is alleen effectief als het consequent en eerlijk wordt gehandhaafd. Organisaties moeten een proces hebben voor het rapporteren van schendingen van het beleid en moeten deze onderzoeken en gepaste actie ondernemen wanneer schendingen zich voordoen.


Opleiding

Training is een essentieel onderdeel van elke beveiligingsstrategie. Werknemers, aannemers en partners moeten worden getraind in het beveiligingsbeleid en de beveiligingsprocedures van de organisatie. Dit omvat onderwerpen als wachtwoordbeheer, phishing-bewustzijn en incidentrapportage.

De training moet worden aangeboden aan alle nieuwe werknemers en moet regelmatig worden herhaald voor bestaande werknemers. Dit zorgt ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de nieuwste bedreigingen en weten hoe ze hierop moeten reageren. Daarnaast moeten organisaties gerichte training geven aan werknemers met bevoorrechte toegang tot gevoelige gegevens en systemen.

Security awareness Training kan vele vormen aannemen, waaronder online cursussen, persoonlijke training en gesimuleerde phishingaanvallen. Organisaties moeten de vorm kiezen die het beste werkt voor hun werknemers en moeten de voltooiing van de training bijhouden om er zeker van te zijn dat alle werknemers de benodigde training hebben ontvangen.


Technische controles

Technische controles zijn de technische maatregelen die organisaties nemen om bedreigingen van binnenuit te voorkomen. Deze maatregelen omvatten toegangscontroles, monitoringsystemen en DLP-oplossingen (Data Loss Prevention).

Toegangscontroles worden gebruikt om de toegang tot gevoelige gegevens en systemen te beperken. Organisaties moeten het principe van least privilege gebruiken bij het verlenen van toegang aan werknemers, aannemers en partners. Dit betekent dat werknemers alleen de toegang mogen krijgen die ze nodig hebben om hun werk te doen, en niet meer.

Monitoringsystemen worden gebruikt om verdachte activiteiten op het netwerk van de organisatie te detecteren. Hieronder vallen activiteiten zoals toegang tot gevoelige gegevens buiten de normale kantooruren of pogingen om toegang te krijgen tot gegevens waartoe de medewerker geen toestemming heeft.

**DLP-oplossingen (Data Loss Prevention) ** worden gebruikt om te voorkomen dat werknemers gevoelige gegevens exfiltreren. DLP-oplossingen kunnen het uitgaande netwerkverkeer controleren en voorkomen dat medewerkers gevoelige gegevens naar buiten de organisatie sturen.


Conclusie

Bedreigingen van binnenuit kunnen een aanzienlijk risico vormen voor organisaties, maar er zijn stappen die je kunt nemen om je ertegen te beschermen. Door duidelijke beleidsregels op te stellen, uitgebreide training te geven en technische controles te implementeren, kun je het risico op bedreigingen van binnenuit verkleinen. Vergeet niet om uw beveiligingsstrategie regelmatig te herzien en bij te werken om evoluerende bedreigingen voor te blijven. Met een proactieve benadering van beveiliging kunt u uw organisatie beschermen tegen bedreigingen van binnenuit.

Referenties