Table of Contents

Home

Moet ik een deel van de cyberbeveiliging uitbesteden?

In het huidige digitale landschap, waar datalekken en cyberbedreigingen toenemen, staan bedrijven vaak voor het dilemma of ze hun cyberbeveiligingsactiviteiten moeten uitbesteden. Hoewel het hebben van een intern cyberbeveiligingsteam de veiligste optie lijkt, kan het uitbesteden van cyberbeveiliging verschillende voordelen bieden, waaronder een geünificeerde cyberbeveiligingsstrategie. In dit artikel gaan we in op de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing om een deel van de cyberbeveiliging uit te besteden, bespreken we de voor- en nadelen en geven we best practices voor effectieve uitbesteding.


Uitbesteding in cyberbeveiliging begrijpen

Outsourcing op het gebied van cyberbeveiliging verwijst naar het inhuren van externe Managed Security Service Providers (MSSP’s) om de cyberbeveiligingsinfrastructuur van een organisatie te beheren. Deze ervaren professionals zijn verantwoordelijk voor het beschermen van gevoelige bedrijfs- en klantgegevens tegen verschillende bedreigingen zoals Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen, phishing pogingen en malware-gebaseerde aanvallen.

Traditioneel vertrouwden veel bedrijven op interne cyberbeveiligingsdiensten. In de moderne bedrijfswereld is de trend echter verschoven naar het uitbesteden van cyberbeveiliging. Ongeveer 99% van de organisaties besteedt nu delen van hun cyberbeveiligingsactiviteiten uit aan externe MSSP’s, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 47% in 2017. Hoewel slechts een klein percentage (0,4%) alle cyberbeveiligingsactiviteiten volledig uitbesteedt, benadrukt dit het blijvende belang van in-house cyberbeveiligingsteams.

De beslissing om cyberbeveiliging al dan niet uit te besteden hangt af van verschillende factoren, zoals bedrijfsgrootte, veiligheidsbedreigingen, budget, bedrijfsmodel en bestaande talentenpool. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het essentieel om deze factoren grondig te overwegen.

______### Factoren om te overwegen voordat u gaat uitbesteden

1. Het type beveiligingsbedreigingen en cyberbeveiligingsbehoeften

Cyberbeveiliging omvat verschillende aspecten, waaronder serverbeveiliging, netwerkbeveiliging, beveiliging van mobiele apparaten, gegevensbeveiliging en beveiliging van elektronische systemen. Voordat u cyberbeveiligingsservices uitbesteedt, is het cruciaal om de specifieke context te begrijpen waarin uw organisatie IT-beveiligingsbescherming nodig heeft. Dit begrip zal u helpen het juiste outsourcingbedrijf voor cyberbeveiliging te vinden dat effectief kan inspelen op uw unieke behoeften.

Identificeer de primaire cyberbeveiligingsbehoeften van uw organisatie, zoals netwerkbeveiliging, toepassingsbeveiliging, operationele beveiliging, informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit en noodherstel. Als uw bedrijf bijvoorbeeld sterk afhankelijk is van online transacties, zou u prioriteit geven aan e-commerce beveiliging en bescherming tegen betalingsfraude. Of als u gevoelige klantgegevens verwerkt, worden privacy en compliance cruciale aandachtsgebieden.

Als u de specifieke beveiligingsrisico’s en cyberbeveiligingsbehoeften van uw organisatie begrijpt, kunt u een outsourcingprovider selecteren die gespecialiseerd is in het effectief aanpakken van deze gebieden.

2. Het budget voor cyberbeveiliging

Het cyberbeveiligingsbudget speelt een cruciale rol bij het bepalen of uitbesteding haalbaar is voor jouw organisatie. Datalekken kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, gemiddeld $4,35 miljoen** volgens het IBM-rapport van 2022.

Het uitvoeren van een kosten-batenanalyse zal u helpen bij het effectief toewijzen van uw cyberbeveiligingsbudget. Uitbesteding kan vaak kosteneffectiever zijn dan het aanhouden van een intern team, omdat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in opleiding, aanwerving en onderhoud van** cyberbeveiligingsprofessionals. Het kan ook boekhoudkundige voordelen opleveren door een aanzienlijk deel van het cyberbeveiligingsbudget over te hevelen van kapitaaluitgaven (CAPEX) naar operationele uitgaven (OPEX), waardoor het budgetteringsproces voorspelbaarder wordt.

Stel bijvoorbeeld dat uw organisatie een klein bedrijf is met beperkte financiële middelen. In dat geval kan het uitbesteden van cyberbeveiligingsdiensten toegang bieden tot expertise en geavanceerde technologieën zonder de investeringen die nodig zijn om een intern team op te bouwen. Aan de andere kant kunnen grotere ondernemingen de financiële capaciteit hebben om een robuust intern team te onderhouden, maar er toch voor kiezen om specifieke cyberbeveiligingsfuncties uit te besteden om de interne middelen te richten op de kernactiviteiten van het bedrijf.

3. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Vertrouwelijkheid en beveiliging zijn cruciale overwegingen bij het uitbesteden van cyberbeveiligingsactiviteiten. Als u cyberbeveiligingsprofessionals van derden inhuurt, deelt u gevoelige bedrijfsinformatie en vertrouwelijke klantgegevens. Het is essentieel om hun toegang te beperken tot alleen de informatie die nodig is om hun werk uit te voeren.

Stel bijvoorbeeld dat u besluit om uw netwerkbeveiligingsactiviteiten uit te besteden aan een managed security service provider (MSSP). Je zou hen toegang geven tot je netwerkinfrastructuur en mogelijk gevoelige gegevens. Om de vertrouwelijkheid te handhaven, moet u ervoor zorgen dat de MSSP de beste werkwijzen uit de branche volgt, zoals encryptie en veilige gegevensoverdracht.

Het is ook belangrijk om het type en het niveau van gevoelige informatie te bepalen die nodig is voor de cyberbeveiligingsactiviteiten die u wilt uitbesteden. Dit kan intellectueel eigendom, financiële gegevens, persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van klanten of gezondheidsgegevens omvatten, afhankelijk van uw branche.

Om de gedeelde informatie te beschermen, moet het outsourcingbedrijf robuuste maatregelen nemen. Ze moeten toegangscontroles, gegevensversleuteling, plannen voor het reageren op beveiligingsincidenten en regelmatige beveiligingsaudits implementeren. Het is raadzaam om due diligence uit te voeren en de veiligheidscertificeringen en overeenstemming met relevante overheidsvoorschriften van het outsourcingbedrijf te evalueren.

Naleving van relevante overheidsvoorschriften, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw organisatie blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en de privacy van klanten beschermt.

Door rekening te houden met vertrouwelijkheids- en beveiligingsfactoren kunt u een betrouwbare en betrouwbare outsourcingpartner voor cyberbeveiliging kiezen die de bescherming van uw gevoelige informatie waarborgt en tegelijkertijd effectieve cyberbeveiligingsdiensten levert.

4. De expertise van het outsourcingbedrijf voor cyberbeveiliging

Bij het uitbesteden van cyberbeveiligingsactiviteiten is het van vitaal belang om een bedrijf in te huren met ervaren professionals die over de nodige vaardigheden, kennis en expertise beschikken. De meeste organisaties kiezen voor externe Managed Security Service Providers (MSSP’s) om gebruik te maken van hun expertise in de verdediging tegen het veranderende landschap van cyberbedreigingen.

Denk bijvoorbeeld aan een financiële instelling die besluit haar applicatiebeveiliging uit te besteden aan een MSSP. De MSSP moet beschikken over een team van ervaren applicatiebeveiligingsspecialisten die goed thuis zijn in het identificeren en verminderen van kwetsbaarheden in web- en mobiele applicaties. Ze moeten expertise hebben in veilige codeerpraktijken, penetratietests en frameworks voor applicatiebeveiliging.

Voordat je een partnerschap afsluit, is het cruciaal om de reputatie, staat van dienst en certificeringen van het outsourcingbedrijf grondig te evalueren. Zoek naar door de industrie erkende certificeringen zoals Certified Information Systems Security Professional (CISSP) of Certified Ethical Hacker (CEH) als indicatoren van hun expertise.

Houd ook rekening met de ervaring van het outsourcingbedrijf in uw specifieke branche of sector. Verschillende sectoren hebben unieke cyberbeveiligingsvereisten en nalevingsnormen. Een MSSP met ervaring in uw branche zal bekend zijn met de specifieke uitdagingen en regelgevingskaders, waardoor oplossingen op maat kunnen worden geleverd die effectief voldoen aan de behoeften van uw organisatie.

Om inzicht te krijgen in de expertise van het outsourcingbedrijf, kunt u casestudy’s, getuigenissen en klantreferenties bekijken. Deze bronnen kunnen praktijkvoorbeelden geven van de succesvolle cyberbeveiligingsimplementaties van het bedrijf en laten zien dat ze complexe beveiligingsuitdagingen aankunnen.

Door samen te werken met een outsourcingbedrijf voor cyberbeveiliging dat over de nodige expertise beschikt, kunt u profiteren van hun gespecialiseerde kennis en vaardigheden, waardoor de algehele beveiliging van uw organisatie en de weerbaarheid tegen cyberbedreigingen worden verbeterd.

5. Communicatie en samenwerking

Effectieve communicatie en samenwerking zijn cruciaal voor succesvolle outsourcingpartnerschappen op het gebied van cyberbeveiliging. Bij het uitbesteden van cyberbeveiliging is het essentieel om duidelijke communicatielijnen en goed gedefinieerde service level agreements (SLA’s) vast te stellen.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat zijn incident response uitbesteedt aan een cyberbeveiligingsprovider. De SLA moet duidelijk de verwachte reactietijden** definiëren voor verschillende soorten beveiligingsincidenten. Dit zorgt ervoor dat het uitbestedende bedrijf begrijpt hoe belangrijk het is om inbreuken op de beveiliging snel aan te pakken.

Naast de SLA’s moeten er regelmatige communicatiekanalen worden opgezet om de transparantie te handhaven en de samenwerking te bevorderen. Statusvergaderingen, persoonlijk of via virtuele platforms, kunnen worden gepland om lopende projecten te bespreken, problemen aan te pakken en updates te geven over de uitbestede activiteiten. Er moeten meldingsmechanismen voor incidenten worden ingesteld om ervoor te zorgen dat alle beveiligingsincidenten of inbreuken onmiddellijk worden gemeld aan zowel het uitbestedende bedrijf als de interne belanghebbenden.

Samenwerkingstools en -platforms, zoals projectmanagementsoftware of beveiligde berichtentoepassingen, kunnen worden gebruikt om de communicatie te stroomlijnen en realtime samenwerking mogelijk te maken tussen het interne team en de uitbestede cyberbeveiligingsprofessionals.

Door effectieve communicatie en samenwerking te bevorderen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat er een gedeeld begrip is van doelen, verwachtingen en verantwoordelijkheden, wat leidt tot een efficiënter en productiever outsourcingpartnerschap op het gebied van cyberbeveiliging.


Voordelen en nadelen van het uitbesteden van cyberbeveiliging

Voordelen

 1. Toegang tot expertise: Het uitbesteden van cyberbeveiliging biedt organisaties toegang tot gespecialiseerde professionals die beschikken over actuele kennis van de nieuwste bedreigingen en beveiligingspraktijken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld samenwerken met een Managed Security Service Provider (MSSP) die gespecialiseerd is in informatie over bedreigingen en reactie op incidenten, zodat het toegang krijgt tot hun expertise in het opsporen en beperken van cyberbedreigingen.

 2. Kosteneffectiviteit: Het uitbesteden van cyberbeveiliging kan kosteneffectiever zijn dan het opbouwen en onderhouden van een intern team, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven. In plaats van te investeren in het werven, trainen en behouden van cyberbeveiligingsprofessionals, kunnen organisaties gebruikmaken van de expertise van een externe leverancier. Deze aanpak kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen, terwijl toch robuuste beveiligingsmaatregelen worden genomen.

 3. 24-uurs bewaking: Veel outsourcingbedrijven bieden 24/7 monitoring en incident response services. Dit betekent dat een toegewijd team van cyberbeveiligingsdeskundigen de systemen van de organisatie continu bewaakt op potentiële bedreigingen en snel reageert op beveiligingsincidenten. Deze 24-uurs bewaking verbetert de beveiliging van de organisatie en helpt de impact van cyberaanvallen te minimaliseren.

 4. Schaalbaarheid: Outsourcing biedt schaalbaarheidsopties voor bedrijven. Als de behoeften van de organisatie veranderen, zoals tijdens perioden van groei of uitbreiding, maakt outsourcing flexibele toewijzing van cyberbeveiligingsmiddelen mogelijk. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat een toename in online transacties ervaart, kan eenvoudig zijn beveiligingsinfrastructuur opschalen door samen te werken met een MSSP om de toegenomen werklast aan te kunnen.

 5. Uniforme strategie: Samenwerken met een professionele MSSP kan helpen bij het creëren van een uniforme cyberbeveiligingsstrategie voor de hele organisatie. De MSSP kan de bestaande beveiligingsmaatregelen van de organisatie beoordelen, hiaten of kwetsbaarheden identificeren en een uitgebreide strategie ontwikkelen om deze aan te pakken. Deze uniforme aanpak zorgt voor consistente bescherming en vermindert het risico van gefragmenteerde beveiligingsmaatregelen.

Nadelen

Hoewel er veel voordelen zitten aan het uitbesteden van cyberbeveiliging, is het belangrijk om ook rekening te houden met de mogelijke nadelen. Hier zijn een paar nadelen om in gedachten te houden:

 1. Afhankelijkheid van derden: Het uitbesteden van cyberbeveiliging betekent dat u vertrouwt op externe leveranciers om gevoelige gegevens en systemen te beschermen. Deze afhankelijkheid brengt een risico met zich mee, omdat de organisatie erop moet vertrouwen dat het outsourcingbedrijf over de nodige expertise en controles beschikt om hun bedrijfsmiddelen te beschermen. Grondige due diligence is cruciaal voor het selecteren van een gerenommeerde en betrouwbare outsourcingpartner.

 2. Uitdagingen op het gebied van communicatie en coördinatie: Effectieve communicatie en coördinatie tussen de organisatie en het outsourcingbedrijf zijn essentieel voor een succesvolle outsourcing. Miscommunicatie of een gebrek aan afstemming in doelen en verwachtingen kan de effectiviteit van de samenwerking belemmeren. Het opzetten van duidelijke communicatielijnen en regelmatige rapportagemechanismen kan deze uitdagingen helpen verminderen.

 3. Verlies van controle: Bij het uitbesteden van cyberbeveiliging wordt een bepaalde mate van controle uit handen gegeven aan de externe leverancier. Organisaties kunnen beperkte zichtbaarheid en controle hebben over de dagelijkse activiteiten en besluitvormingsprocessen van het uitbestedende bedrijf. Dit verlies van controle kan worden beperkt door goede contractuele afspraken, regelmatige prestatie-evaluaties en voortdurende controle van de uitbestede activiteiten.

 4. Zorgen over gegevensbescherming en naleving: Het uitbesteden van cyberbeveiliging houdt in dat gevoelige bedrijfsinformatie wordt gedeeld met derde partijen. Dit leidt tot zorgen over gegevensprivacy en naleving van relevante regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of industriespecifieke normen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat het outsourcingbedrijf zich houdt aan de noodzakelijke privacy- en compliancevereisten.

 5. Risico op onderbrekingen van de dienstverlening: Afhankelijk zijn van één enkele outsourcingprovider voor kritieke cyberbeveiligingsdiensten introduceert het risico van dienstonderbrekingen. Als het uitbestedende bedrijf technische problemen, personeelsproblemen of onderbrekingen in hun activiteiten ondervindt, kan dit gevolgen hebben voor het vermogen van de organisatie om effectief te reageren op beveiligingsincidenten. Om dit risico te beperken, moet er worden nagedacht over back-upplannen, redundantie en contractuele garanties voor de beschikbaarheid van diensten.

Over het geheel genomen kan het uitbesteden van cyberbeveiliging organisaties aanzienlijke voordelen opleveren in termen van expertise, kosteneffectiviteit en beschikbaarheid. ______### Best Practices voor effectieve uitbesteding

Overweeg de volgende best practices om cyberbeveiliging succesvol uit te besteden:

 1. Grondige evaluatie van leveranciers: Voordat u een outsourcingovereenkomst aangaat, moet u potentiële leveranciers grondig evalueren. Zoek naar gerenommeerde bedrijven met een bewezen staat van dienst op het gebied van cyberbeveiliging. Houd rekening met factoren zoals expertise, certificeringen en getuigenissen van klanten. Door een gedetailleerde beoordeling uit te voeren, kunt u ervoor zorgen dat de gekozen leverancier over de nodige capaciteiten beschikt om aan de specifieke beveiligingseisen van uw organisatie te voldoen. U kunt bijvoorbeeld brancherapporten bekijken, zoals het Gartner Magic Quadrant for Managed Security Services Providers, om toonaangevende leveranciers op het gebied van cyberbeveiliging te identificeren.

 2. Stel duidelijke verwachtingen vast: Leg de reikwijdte van het werk, de prestatieverwachtingen en de te leveren prestaties duidelijk vast in een formeel contract of Service Level Agreement (SLA). De SLA moet een overzicht geven van de specifieke diensten die geleverd moeten worden, de responstijden voor het oplossen van incidenten en alle relevante maatstaven voor het meten van prestaties. Deze contractuele overeenkomst helpt bij het stellen van duidelijke verwachtingen voor beide partijen en biedt een basis voor het evalueren van de prestaties van de leverancier.

 3. Regelmatige controle en bewaking: Audit en controleer de uitbestede activiteiten regelmatig om naleving, beveiliging en kwaliteit te garanderen. Voer periodieke beoordelingen uit om te controleren of de leverancier zich houdt aan de overeengekomen beveiligingsnormen en best practices uit de branche. Dit kan inhouden dat auditrapporten worden beoordeeld, penetratietests worden uitgevoerd en kwetsbaarheidsbeoordelingen worden uitgevoerd. Door de prestaties van de leverancier regelmatig te beoordelen, kunt u gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en de nodige corrigerende maatregelen nemen.

 4. Effectieve communicatie: Zorg voor open communicatielijnen met het outsourcingbedrijf. Regelmatige vergaderingen en statusupdates zijn essentieel om transparantie te behouden en eventuele zorgen of problemen direct aan te pakken. Definieer bovendien procedures voor het reageren op incidenten en stel een duidelijk escalatiepad op voor het melden en oplossen van beveiligingsincidenten. Dit zorgt ervoor dat er communicatiekanalen zijn om alle beveiligingsgerelateerde zaken efficiënt aan te pakken.

 5. Houd intern bewustzijn: Terwijl cyberbeveiliging wordt uitbesteed, is het belangrijk om intern het bewustzijn van best practices op het gebied van beveiliging te handhaven en een cyberbeveiligingscultuur binnen de organisatie te bevorderen. Zorg voor voortdurende cyberbeveiligingstraining voor werknemers om ervoor te zorgen dat zij hun rollen en verantwoordelijkheden bij het handhaven van de beveiliging begrijpen. Dit kan training zijn in het herkennen en melden van beveiligingsincidenten, het oefenen van veilige codering en configuratie en het naleven van het beleid voor gegevensbescherming.

 6. Continue verbetering: Beoordeel regelmatig de effectiviteit van de uitbestedingsovereenkomst en pas deze waar nodig aan. Bewaak de belangrijkste prestatie-indicatoren, zoals responstijd bij incidenten, detectiegraad van bedreigingen en effectiviteit van oplossingen. Identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en werk samen met het outsourcingbedrijf om de nodige veranderingen door te voeren. Continue verbetering zorgt ervoor dat de uitbestedingsovereenkomst zich ontwikkelt om te voldoen aan het veranderende cyberbeveiligingslandschap en de veranderende behoeften van de organisatie.

Door deze best practices te volgen, kunnen organisaties de voordelen van het uitbesteden van cyberbeveiliging maximaliseren terwijl potentiële risico’s worden beperkt en een sterke beveiligingshouding wordt gewaarborgd.


Conclusie

Beslissen of een deel van de cyberbeveiliging moet worden uitbesteed is een complexe beslissing die een zorgvuldige afweging van verschillende factoren vereist. Hoewel uitbesteding voordelen biedt zoals toegang tot expertise en kosteneffectiviteit, brengt het ook uitdagingen met zich mee zoals afhankelijkheid van derden en zorgen over de privacy van gegevens.

Door de specifieke cyberbeveiligingsbehoeften van uw organisatie te begrijpen, de outsourcingpartner grondig te evalueren en best practices te implementeren, kunt u de voordelen van outsourcing benutten en tegelijkertijd de bijbehorende risico’s beperken. Evalueer potentiële leveranciers grondig, stel duidelijke verwachtingen vast door middel van formele contracten of Service Level Agreements (SLA’s) en zorg voor regelmatige communicatie en monitoring. Dit zorgt voor transparantie en verantwoordelijkheid in de uitbestedingsovereenkomst.

Denk eraan dat uitbesteding een aanvulling moet zijn op uw interne cyberbeveiligingsinspanningen in plaats van ze volledig te vervangen. Zorg voor intern bewustzijn van best practices op het gebied van beveiliging en stimuleer een cyberbeveiligingscultuur binnen de organisatie. Beoordeel regelmatig de effectiviteit van de uitbestedingsovereenkomst en pas deze zo nodig aan om te zorgen voor voortdurende verbetering.

Kortom, het uitbesteden van cyberbeveiliging kan een strategische beslissing zijn die de beveiliging van uw organisatie verbetert. Door de juiste balans te vinden tussen interne capaciteiten en uitbesteding, kunt u uw bedrijf en klantgegevens effectief beschermen in het huidige, zich ontwikkelende bedreigingslandschap.


Referenties

 1. IBM Beveiliging. (2022). Cost of a Data Breach Report 2022. Link
 2. Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Link
 3. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Link
 4. Gecertificeerd beveiligingsspecialist voor informatiesystemen (CISSP). Link
 5. Gecertificeerd Ethisch Hacker (CEH). Link