Table of Contents

Home

Introductie

Op het gebied van cyberbeveiliging is de waardering van raamwerken voor personeelsontwikkeling van het grootste belang om de groei en competentie van professionals te bevorderen. Een dergelijk invloedrijk raamwerk is het Workforce Framework for Cybersecurity, ontwikkeld door het National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). Dit artikel gaat in op het belang en de waardering van het Workforce Framework for Cybersecurity, en belicht de rol ervan bij de vorming van het personeelsbestand in cyberbeveiliging.

Inzicht in het personeelskader voor cyberbeveiliging

Het Workforce Framework for Cybersecurity dient als een uitgebreide richtlijn voor organisaties en personen die betrokken zijn bij cyberbeveiligingsrollen. Het schetst de kennis, vaardigheden en mogelijkheden (KSA’s) die essentieel zijn voor cyberbeveiligingsprofessionals in verschillende domeinen. Het raamwerk is gestructureerd in verschillende hoofdcomponenten, waaronder categorieën, specialiteitsgebieden, werkrollen en KSA’s.


Categorieën: Het cyberbeveiligingsveld organiseren

Het personeelskader voor cyberbeveiliging bestaat uit zeven categorieën op hoog niveau, die een gestructureerde aanpak bieden voor het begrijpen van de diverse aspecten van het cyberbeveiligingsveld. Deze categorieën zijn als volgt:

 1. Veiligheidsvoorziening: Gericht op de implementatie en het onderhoud van veilige systemen.
 2. Uitvoeren en onderhouden: De nadruk leggen op de continue werking en het onderhoud van cyberbeveiligingssystemen.
 3. Beschermen en verdedigen: Concentreert zich op de bescherming van informatie, bedrijfsmiddelen en systemen.
 4. Analyseren: Het beoordelen en identificeren van cyberbeveiligingsbedreigingen en kwetsbaarheden.
 5. Verzamelen en beheren: Richt zich op het verzamelen en beheren van informatie over cyberbeveiliging.
 6. Onderzoeken: Benadrukt de reactie op en het onderzoek van cyberbeveiligingsincidenten.
 7. Overzicht en bestuur: Omgaan met governance, beheer en coördinatie van cyberbeveiligingsoperaties.

Specialiteitsgebieden: Afstemmen op specifieke expertise

Binnen elke categorie bakent het Workforce Framework voor Cybersecurity verder specialiteitsgebieden af die aansluiten bij specifieke domeinen of expertisegebieden. Deze specialismen bieden een meer gedetailleerd inzicht in het cyberbeveiligingslandschap en stellen mensen in staat hun professionele ontwikkeling te richten op gespecialiseerde interessegebieden.

Voorbeelden van specialistische gebieden zijn netwerkbeveiliging, toepassingsbeveiliging, digitale forensische wetenschap, beveiligingsengineering, reactie op incidenten en beveiligingsarchitectuur. Door deze specialismen te identificeren, erkent het raamwerk de diverse en evoluerende aard van het cyberbeveiligingsveld.


Werkrollen: Cyberbeveiligingsfuncties definiëren

Het Workforce Framework voor cyberbeveiliging definieert werkrollen die de specifieke posities en functies binnen het cyberbeveiligingspersoneel omvatten. Deze rollen weerspiegelen de verantwoordelijkheden en competenties die nodig zijn voor professionals om uit te blinken in hun vakgebied.

Enkele veelvoorkomende werkrollen die in het raamwerk worden geïdentificeerd zijn beveiligingsanalist, beveiligingsingenieur, netwerkarchitect, penetratietester, beveiligingsauditor en cyberbeveiligingsconsultant. Deze werkrollen dienen als een waardevolle bron voor organisaties bij het definiëren van functiebeschrijvingen, het vaststellen van vaardigheidseisen en het ondersteunen van personeelsplanning en -ontwikkeling.

______### KSA’s: Sleutelcompetenties voor succes

Om uit te blinken in cyberbeveiligingsrollen moeten professionals beschikken over specifieke kennis, vaardigheden en vaardigheden (KSA’s). Het Workforce Framework voor cyberbeveiliging bevat een uitgebreide lijst met KSA’s die essentieel zijn voor verschillende functies binnen het cyberbeveiligingsdomein.

Deze KSA’s omvatten een breed scala aan competenties, waaronder technische vaardigheden, analytische vaardigheden, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en kennis van cyberbeveiligingsprincipes. Door deze sleutelcompetenties te identificeren, helpt het raamwerk professionals bij zelfbeoordeling, vaardigheidsontwikkeling en loopbaanontwikkeling.


Overheidsvoorschriften en referenties

Overheidsvoorschriften spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van het cyberbeveiligingslandschap en de ontwikkeling van personeel. Het National Institute of Standards and Technology (NIST) biedt waardevolle bronnen en publicaties met betrekking tot cyberbeveiliging, waaronder het Workforce Framework for Cybersecurity. Een van deze publicaties is Special Publication 800-181 (SP 800-181), die gedetailleerde richtlijnen biedt voor het Workforce Framework for Cybersecurity.

Voor een uitgebreid begrip van het Workforce Framework voor Cybersecurity wordt aanbevolen de volgende bronnen te raadplegen:

Daarnaast heeft het Department of Defense (DoD) zijn eigen raamwerk voor personeelsontwikkeling, bekend als het DoD Cybersecurity Workforce Framework (DCWF) dat is gebaseerd op NIST 800-181. Ga voor meer informatie over het DCWF naar de DoD Cyber Workforce Framework website.

Verschillen tussen de DoD DCWF en NIST 800-181

Het DoD Cybersecurity Workforce Framework (DCWF) en NIST Special Publication 800-181 (SP 800-181) zijn beide waardevolle bronnen voor de ontwikkeling van personeel op het gebied van cyberbeveiliging. Hoewel ze een gemeenschappelijke basis delen, zijn er opmerkelijke verschillen tussen de twee raamwerken.

 1. Scope: Het DCWF is specifiek afgestemd op de cyberbeveiligingsmedewerkers binnen het Ministerie van Defensie, terwijl NIST 800-181 een breder raamwerk biedt dat van toepassing is op cyberbeveiligingsprofessionals in verschillende sectoren.

 2. Categorisering: Het DCWF categoriseert functies op basis van de functies die ze binnen het DoD uitvoeren, terwijl NIST 800-181 bredere categorieën gebruikt die bekend staan als “Specialty Areas” om verschillende aspecten van cyberbeveiliging vast te leggen.

 3. Baanrollen: Het DCWF definieert specifieke baanrollen binnen de DoD-werknemers op het gebied van cyberbeveiliging en stemt deze af op de bijbehorende verantwoordelijkheden en competenties. NIST 800-181 biedt daarentegen een flexibelere aanpak door “werkrollen” te gebruiken die kunnen worden aangepast aan verschillende organisatorische contexten.

 4. Ontwikkeling van het personeelsbestand: Het DCWF benadrukt de unieke vereisten en vaardigheden die nodig zijn voor de defensiesector, rekening houdend met factoren zoals missiekritieke operaties en gespecialiseerde technologieën. NIST 800-181 gaat uit van een meer algemene benadering en richt zich op fundamentele kennis, vaardigheden en capaciteiten die van toepassing zijn op het bredere personeelsbestand voor cyberbeveiliging.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel het DCWF is afgeleid van NIST 800-181, het aanvullende overwegingen bevat die specifiek zijn voor de behoeften van het personeelsbestand voor cyberbeveiliging van het DoD. Organisaties die werkzaam zijn binnen het DoD kunnen vinden dat het DCWF beter aansluit bij hun vereisten, terwijl anderen baat kunnen hebben bij de bredere reikwijdte van NIST 800-181.

Voor gedetailleerde informatie over de DCWF and NIST 800-181 Raadpleeg de documentatie en bronnen van de respectieve raamwerken.

Conclusie

Het Workforce Framework voor cyberbeveiliging van het National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het evalueren, ontwikkelen en afstemmen van de vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een robuust personeelsbestand voor cyberbeveiliging. Door de categorieën, specialiteitsgebieden, werkrollen en KSA’s van het raamwerk te begrijpen, kunnen individuen en organisaties weloverwogen beslissingen nemen om hun cyberbeveiligingscapaciteiten te versterken.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiliging en het Workforce Framework voor Cyberbeveiliging is cruciaal voor professionals die willen uitblinken in het steeds veranderende landschap. Door regelmatig gezaghebbende websites zoals NICE te bezoeken en overheidspublicaties zoals Special Publication 800-181 van NIST te raadplegen, bent u verzekerd van toegang tot accurate en uitgebreide informatie.

Door de kracht van het Workforce Framework voor Cyberbeveiliging te omarmen en kennis en vaardigheden voortdurend bij te werken, kunnen individuen effectief bijdragen aan het cyberbeveiligingsdomein en kunnen organisaties een veerkrachtige verdediging tegen opkomende bedreigingen opbouwen.

Referenties

 1. Workforce Framework for Cybersecurity - National Initiative for Cybersecurity Education (NICE)
 2. NICE Framework Categories - NIST
 3. NICE Specialty Areas - NIST
 4. NICE Work Roles - NIST
 5. NICE KSAs - NIST
 6. Special Publication 800-181 - NIST
 7. DoD Cyber Workforce Framework - Department of Defense (DoD)