FireFox STIG Script

De Firefox V4R29 is niet de gemakkelijkste STIG om toe te passen. Dit script zal de meeste vereiste FireFox policies implementeren. In de toekomst zullen de FireFox ADMX-sjablonen en GPO’s in dit script worden toegepast.

Werk in uitvoering

Download de benodigde bestanden

Download de benodigde bestanden van de GitHub Repository

Hoe voer je het script uit

Het script kan worden gelanceerd vanaf de uitgepakte GitHub download als volgt:

.\sos-firefoxstig.ps1