Table of Contents

verzameling PowerShell-modules voor interactie met de VirusTotal API

Noten:

Downloaden en installeren

Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Import-Module