Table of Contents

Setup branding op Windows 10 en Server 2016/2019/2022 Systemen

VirusTotal Scan

Hoe de branding bestanden in te stellen

  • X] Vervang alle afbeeldingen door uw merkafbeeldingen
    • X] OEM logo moet 95x95 of 120x20 zijn en in “.bmp” formaat.
    • X] Genereer de User Image samen met 32x32, 40x40, 48x48, 192x192 varianten.
    • X] Genereer of kopieer de gebruikersafbeelding voor de gastafbeelding.

Dit script gebruikt het volgende gereedschap:

Hoe het script uit te voeren

Handmatig installeren:

Indien handmatig gedownload, moet het script worden gestart vanuit een administratieve powershell in de directory die alle bestanden van de GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-copybranding.ps1

Geautomatiseerde installatie:

Het script kan vanaf de uitgepakte GitHub-download als volgt worden gestart:

iwr -useb 'https://simeononsecurity.com/scripts/sosbranding.ps1'|iex