Table of Contents

en documentatie voor het verharden van Windows Command Prompt en PowerShell

Wat doet dit script?

  • Schakelt de opdrachtprompt uit
  • Schakelt PowerShell v2 uit
  • Schakelt WSMAN en PSRemoting uit.
  • Schakelt PowerShell Constrained Language Mode in.
  • Schakelt PowerShell Logging in

Aanbevolen lectuur:

- PowerShell Best Practices - PowerShell Constrained Language Mode - Securing PowerShell in the Enterprise - Windows Defender Hardening

Download de benodigde bestanden:

Download de benodigde bestanden van de GitHub Repository

Hoe voer je het script uit:

Het script kan worden gelanceerd vanaf de uitgepakte GitHub-download als volgt:

.\sos-windowsterminalhardening.ps1