Table of Contents

Automatisering van Windows Updates met Ansible: Een uitgebreide gids

Het up-to-date houden van Windows-systemen is cruciaal voor het behoud van veiligheid en stabiliteit. Het handmatig beheren en installeren van updates op meerdere systemen kan echter een tijdrovende en foutgevoelige taak zijn. Gelukkig kunt u met de kracht van automatiseringstools zoals Ansible het proces stroomlijnen en ervoor zorgen dat uw systemen altijd up-to-date zijn. In dit artikel onderzoeken we hoe u Windows-updates kunt automatiseren met behulp van Ansible en geven we stapsgewijze instructies voor het instellen van Ansible-referenties en hostbestanden voor al uw beoogde systemen.


Waarom Windows updates automatiseren met Ansible?

Het automatiseren van Windows updates met Ansible biedt verschillende voordelen:

 1. Tijdbesparend: In plaats van elk systeem afzonderlijk handmatig bij te werken, kunt u het proces automatiseren en meerdere systemen tegelijk bijwerken, waardoor u kostbare tijd en moeite bespaart.

 2. Consistentie: Automatisering zorgt ervoor dat alle systemen dezelfde updates ontvangen, waardoor het risico van configuratiedrift wordt verminderd en een consistente en veilige omgeving wordt gehandhaafd.

 3. Efficiëntie: Met Ansible kunt u updates op specifieke tijdstippen plannen, waardoor uw workflow minimaal wordt verstoord en de beschikbaarheid van het systeem maximaal is.

 4. Schaalbaarheid: Of u nu een handvol systemen of een grote infrastructuur hebt, Ansible schaalt moeiteloos mee, waardoor het een ideale keuze is voor het beheer van updates op een willekeurig aantal Windows-systemen.


Ansible Credentials en Host Files instellen

Voordat we in het automatiseren van Windows updates duiken, laten we eerst de benodigde credentials en host bestanden in Ansible instellen.

 1. Installatie van Ansible: Als je dat nog niet hebt gedaan, begin dan met het installeren van Ansible op je linux gebaseerde ansible controller. U kunt de officiële Ansible documentatie volgen voor gedetailleerde installatie-instructies: Ansible Installation

 2. Configureren van Ansible Credentials: Om updates op Windows systemen te automatiseren, heeft Ansible de juiste credentials nodig. Zorg ervoor dat u voor elk doelsysteem over de nodige administratieve referenties beschikt. U kunt deze gegevens veilig opslaan met de Ansible Vault of een wachtwoordmanager van uw keuze.

 3. Het aanmaken van het Ansible Hosts-bestand: Het Ansible hosts bestand definieert de inventaris van systemen die u wilt beheren. Maak een tekstbestand aan met de naam hosts en specificeer de doelsystemen met behulp van hun IP-adressen of hostnamen. Bijvoorbeeld:

[windows]
192.168.1.101
192.168.1.102
 1. Variabelen definiëren in Ansible: Om het automatiseringsproces flexibeler te maken, kunt u in Ansible variabelen definiëren. Voor Windows-updates wilt u misschien het gewenste updateschema of eventuele aanvullende configuraties opgeven. Variabelen kunnen worden gedefinieerd in de hosts bestand of afzonderlijke variabele bestanden.

Windows updates automatiseren met Ansible

Nu de basisinstellingen klaar zijn, gaan we onderzoeken hoe we Windows updates kunnen automatiseren met Ansible.

 1. Het aanmaken van het Ansible Playbook: Ansible playbooks zijn YAML-bestanden die een reeks taken definiëren die moeten worden uitgevoerd op doelsystemen. Maak een nieuw YAML-bestand genaamd update_windows.yml en bepalen de noodzakelijke taken.
---
- name: Install Security Patches for Windows
 hosts: windows
 gather_facts: false

 tasks:
  - name: Check for available updates
   win_updates:
    category_names:
     - SecurityUpdates
    state: searched
   register: win_updates_result

  - name: Install security updates
   win_updates:
    category_names:
     - SecurityUpdates
    state: installed
   when: win_updates_result.updates | length > 0

Sla het op in een bestand met de naam install_security_patches.yml

Dit playbook controleert eerst op beschikbare beveiligingsupdates met behulp van de win_updates module met de SecurityUpdates categorie. Het resultaat wordt geregistreerd in de win_updates_result variabele. Vervolgens installeert het playbook de beveiligingsupdates als die beschikbaar zijn.

 1. Het gebruik van Ansible modules: Ansible biedt verschillende modules voor interactie met Windows-systemen. De win_updates module is speciaal ontworpen voor het beheer van Windows updates. Binnen uw playbook gebruikt u deze module om updates te installeren, te controleren op beschikbare updates of systemen opnieuw op te starten indien nodig. Raadpleeg de officiële Ansible documentatie voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de win_updates module: Ansible Windows Modules

 2. Het uitvoeren van het Ansible Playbook: Zodra u de taken in uw playbook hebt gedefinieerd, voert u het uit met behulp van het ansible-playbook commando, met vermelding van het playbook-bestand en de doelhosts. Bijvoorbeeld:

ansible-playbook -i hosts install_security_patches.yml
 1. Schedule Regular Execution: Om ervoor te zorgen dat updates consistent worden toegepast, kunt u de uitvoering van het Ansible playbook op regelmatige tijdstippen plannen. Tools zoals cron (op Linux) of Task Scheduler (op Windows) kunnen worden gebruikt om dit proces te automatiseren. U moet hiervoor cron gebruiken omdat het playbook wordt gestart vanaf een Linux-gebaseerde ansible controller.

Open crontab

  crontab -e

Voeg de volgende regel toe na het wijzigen

0 3 * * * ansible-playbook -i /path/to/hosts /path/to/playbook.yml

Conclusie

Het automatiseren van Windows-updates met Ansible kan het beheer van updates in uw infrastructuur sterk vereenvoudigen. Door de in dit artikel beschreven stappen te volgen, kunt u Ansible-referenties instellen, hostbestanden definiëren en playbooks maken om het updateproces te automatiseren. Automatisering bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat uw Windows-systemen up-to-date en veilig zijn en optimaal functioneren.

Vergeet niet op de hoogte te blijven van relevante overheidsvoorschriften zoals de NIST Cybersecurity Framework or ISO/IEC 27001 met richtsnoeren en beste praktijken voor het handhaven van een veilige en conforme omgeving.


Referenties