Table of Contents

Gids: Verkrijgen van hashes van bestanden op Linux met behulp van ingebouwde tools

Inleiding

In de wereld van Linux systemen is het verkrijgen van bestandshashes essentieel voor het waarborgen van gegevensintegriteit en het verifiëren van de authenticiteit van bestanden. Bestandshashes dienen als unieke identificatiemiddelen waarmee gebruikers pogingen tot knoeien kunnen detecteren en de integriteit van gegevens kunnen valideren. In deze uitgebreide gids wordt onderzocht hoe SHA256, MD5 en SHA1 hashes van bestanden op Linux kunnen worden verkregen met behulp van ingebouwde tools. Volg de stapsgewijze instructies en leer aan de hand van specifieke voorbeelden.


Hashes verkrijgen op Linux met behulp van ingebouwde tools

Linux heeft verschillende ingebouwde gereedschappen waarmee gebruikers bestands-hashes kunnen berekenen zonder extra software te hoeven installeren. We zullen drie veelgebruikte hashing-algoritmen onderzoeken: SHA256, MD5, en SHA1.

De SHA256-hash verkrijgen

Om de SHA256 hash van een bestand op Linux te verkrijgen, kunt u het programma sha256sum commando. Open een terminal en navigeer naar de directory waar het bestand zich bevindt. Voer vervolgens het volgende commando uit:

sha256sum file_path

Vervang file_path met het werkelijke pad naar uw bestand.

De MD5- en SHA1-hashes verkrijgen

U kunt ook de MD5 en SHA1 hashes van een bestand op Linux met soortgelijke commando’s:

  • Om de MD5 hash
md5sum file_path
  • Om de SHA1 hash
sha1sum file_path

Vervang file_path met het pad naar uw bestand in beide commando’s.

Voorbeelden

Laten we ons verdiepen in specifieke voorbeelden om het proces van het verkrijgen van hashes met behulp van ingebouwde gereedschappen op Linux te illustreren.

Voorbeeld 1: SHA256-hash verkrijgen

Stel u heeft een bestand met de naam document.pdf in de directory /home/user/docs Om de SHA256 hash van dit bestand op Linux, voer het volgende commando uit:

sha256sum /home/user/docs/document.pdf

De uitvoer toont de SHA256 hash waarde van het bestand.

Voorbeeld 2: MD5 Hash verkrijgen

Stel u heeft een bestand met de naam image.jpg opgeslagen in de directory /home/user/pictures Om de MD5 hash van dit bestand op Linux, voer het volgende commando uit:

md5sum /home/user/pictures/image.jpg

De terminal zal de MD5 hash waarde van het bestand.

Voorbeeld 3: SHA1 Hash verkrijgen

Beschouw een scenario waarin u een bestand hebt met de naam data.txt in de directory /home/user/files Om de SHA1 hash van dit bestand op Linux, voer het volgende commando uit:

sha1sum /home/user/files/data.txt

De uitvoer toont de SHA1 hash waarde van het bestand.

Conclusie

Het verkrijgen van bestands-hashes op Linux met behulp van ingebouwde tools is een eenvoudige maar krachtige methode om de integriteit van gegevens te waarborgen en de authenticiteit van bestanden te valideren. Door de instructies in deze gids te volgen, kunt u met vertrouwen SHA256-, MD5- en SHA1-hashes van uw bestanden op Linux-systemen berekenen.

Referenties

  1. sha256sum - Linux man page
  2. md5sum - Linux man page
  3. sha1sum - Linux man page