Table of Contents

Crankk vs Helium IoT

In de wereld van Internet of Things (IoT) is connectiviteit cruciaal. Naarmate de vraag naar IoT-apparaten blijft groeien, neemt ook de behoefte aan efficiënte en betrouwbare draadloze netwerken toe. Twee prominente spelers op het gebied van IoT-connectiviteit zijn Crankk en Helium IoT. In dit artikel vergelijken we deze twee platforms en onderzoeken we hun kenmerken, voordelen en verschillen.

Inleiding


Crankk en Helium IoT zijn beide gedecentraliseerde draadloze netwerken die tot doel hebben IoT-apparaten van connectiviteit te voorzien. Deze netwerken maken gebruik van draadloze technologieën met laag vermogen en groot bereik, zoals LoRaWAN, om communicatie tussen IoT-apparaten over grotere afstanden mogelijk te maken. Hoewel zij overeenkomsten vertonen wat betreft hun draadloze protocollen, zijn er opmerkelijke verschillen in hun aanpak en aanbod.

Netwerkarchitectuur


Crankk werkt op het Kadena Netwerk, een schaalbaar en veilig blockchain platform. Het maakt gebruik van een consensusgroep van knooppunten voor getuigenvalidatie en maakt gebruik van Trusted Third Parties (TTP’s) om de integriteit van het netwerk te waarborgen. Deze architectuur verhoogt de veiligheid en vermindert het risico van collusie tussen consensusknooppunten en getuigen. De gedecentraliseerde aanpak van Crankk zorgt voor meer transparantie en maakt een centrale autoriteit overbodig.

Anderzijds gebruikt Helium IoT een peer-to-peer architectuur die “The People’s Network” wordt genoemd. Het is gebaseerd op een wereldwijd netwerk van hotspots, fysieke apparaten die IoT-apparatuur van connectiviteit voorzien. Deze hotspots winnen HNT (Helium Network Token) door draadloze dekking te valideren en gegevens door te geven. De peer-to-peer architectuur biedt een gedecentraliseerde en gemeenschapsgestuurde benadering van IoT-connectiviteit.

Getuige Validatie en Beveiliging


In Crankk speelt getuigenvalidatie een cruciale rol bij het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens. Getuigen valideren informatie met behulp van een TTP, die de mogelijkheid uitsluit dat knooppunten liegen over ontvangen pings. De TTP kan ook uitgebreide controles en vergelijkingen van radio-ontvangstparameters uitvoeren. Deze multi-TTP-benadering vermindert het risico van collusie tussen consensusknooppunten en getuigen.

Helium IoT, daarentegen, vertrouwt op het hotspot-netwerk voor getuigenvalidatie. Hotspots ontginnen HNT door dekking aan te tonen en gegevens door te geven. Hoewel deze aanpak netwerkdeelname stimuleert, kan het getuigenvalidatieproces gevoeliger zijn voor manipulatie omdat het afhankelijk is van de eerlijkheid van hotspotoperators.

Gas Fees and Token Economics


In Crankk worden gasvergoedingen betaald in Kadena (KDA), het inheemse token van het Kadena-netwerk. Het netwerk berekent de minimale gasvergoeding voor operaties, zodat gebruikers de minimaal aanvaardbare vergoeding betalen. Daarnaast optimaliseren de slimme contracten van Crankk het gebruik van Kadena als sleutel/waardedatabase, waardoor de vereiste minimumvergoeding wordt verlaagd. Om de gaskosten te dekken, levert Crankk bij elke gateway-aankoop een aanvullend saldo van Kadena.

Helium IoT heeft zijn eigen token genaamd HNT. Hotspot-eigenaren delven HNT door netwerkdekking te bieden en gegevens door te geven. De verdiende HNT kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden binnen het Helium ecosysteem. De token-economie van Helium IoT is afhankelijk van de deelname en mijninspanningen van de gemeenschap.

Mining Hardware en Opties


De “mining” hardware van Crankk bestaat uit een Raspberry Pi met een LoRa radiomodule. Dit energiezuinige apparaat werkt net als een Wi-Fi-router en verbruikt minimale energie. Crankk wil de toegang tot zowel de hardware als de software democratiseren, zodat gebruikers hun eigen hardware kunnen bouwen en zelf de software kunnen installeren zodra de levensvatbaarheid van het netwerk is bewezen. Het eerste aanbod omvat een binnenkast met een basisantenne, en gebruikers hebben de optie om te upgraden naar een grotere antenne indien nodig. Ze kunnen ook kiezen voor dual mine met een selectie van goedgekeurde heliumapparaten.

Helium IoT biedt een andere benadering van mijnbouwhardware. Hotspots dienen als mijnbouwhardware in het Helium netwerk. Deze hotspots zijn gespecialiseerde apparaten die zijn uitgerust met LoRaWAN-radio’s en cryptografische elementen. Helium verkoopt zijn eigen hotspottoestel, “Helium Hotspot” genaamd, dat door gebruikers kan worden gekocht en gebruikt. Daarnaast bieden fabrikanten van derden ook compatibele hotspots aan die op het Helium-netwerk kunnen worden gebruikt.

Aankoopopties en gehoste oplossingen


Crankk biedt twee koopopties voor gebruikers. De eerste optie is de aankoop van twee miners, die binnen 2-3 weken naar de gebruiker worden verzonden. Met deze optie kunnen gebruikers meteen beginnen met het verdienen van tokens en zijn ze verzekerd van dekking voor hun Crankk gateway. De tweede optie is om een enkele “gehoste” mijnwerker te kopen. In dit geval is de gebruiker nog steeds eigenaar van de miner, maar Crankk host deze totdat de gebruiker besluit het beheer over te nemen. De gehoste optie elimineert de noodzaak voor de gebruiker om de hardware te beheren en zorgt voor een probleemloze werking.

Helium IoT biedt een soortgelijke aanpak, waarbij gebruikers hun eigen hotspots kunnen kopen en beheren. Gebruikers kunnen Helium Hotspots rechtstreeks bij Helium kopen of kiezen bij fabrikanten van derden. Zodra de hotspot is ingesteld en verbonden met het Helium-netwerk, kunnen gebruikers beginnen met het delven van HNT en deelnemen aan het ecosysteem.

Dekking en uitbreiding


Dekking is een cruciaal aspect van elk draadloos netwerk. Crankk wil zijn netwerkdekking uitbreiden door gebruikers aan te moedigen hun eigen gateways op te zetten. De gedecentraliseerde aard van Crankk maakt de verspreiding van gateways mogelijk, waardoor de dekking en de veerkracht van het netwerk toenemen. Naarmate meer gebruikers zich aansluiten en hun eigen Crankk-gateways opzetten, zullen de dekking en de beschikbaarheid van het netwerk blijven groeien.

Helium IoT richt zich op het bouwen van een wereldwijd netwerk van hotspots om dekking te bieden. Door gebruik te maken van de hotspot mining incentive wil Helium een gedecentraliseerd en gemeenschapsgestuurd netwerk creëren dat zich uitstrekt over verschillende geografische locaties. Hoe meer hotspots zich bij het netwerk aansluiten, hoe breder de dekking wordt, wat ten goede komt aan IoT-apparaten die connectiviteit zoeken.

Conclusie


Zowel Crankk als Helium IoT bieden unieke benaderingen van gedecentraliseerde IoT-connectiviteit. Crankk maakt gebruik van het Kadena-netwerk en een consensusgroep van knooppunten om de veiligheid en integriteit te waarborgen. Helium IoT daarentegen vertrouwt op een peer-to-peer netwerk van hotspots voor het valideren van getuigen en het ontginnen van HNT. Elk platform heeft zijn sterke punten en voordelen, en gebruikers zouden hun specifieke eisen in overweging moeten nemen bij de keuze tussen de twee.

Aangezien de vraag naar IoT-connectiviteit blijft groeien, zijn Crankk en Helium IoT klaar om een belangrijke rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van IoT-netwerken. Of het nu gaat om Crankk’s nadruk op transparantie en veiligheid of Helium IoT’s community-gedreven hotspot-netwerk, beide platforms dragen bij aan de uitbreiding van het IoT-ecosysteem.


Referenties:

  1. Crankk Website
  2. Helium IoT Website
  3. Helium Whitepaper
  4. LoRaWAN
  5. Blockchain Technology