Table of Contents

App installatiegids verdienen: Deel uw internet en word beloond

Bent u op zoek naar een manier om geld te verdienen met uw ongebruikte apparaten? Met Earn App kun je nu de ongebruikte bronnen van je apparaat te gelde maken en beloningen verdienen. Door je internet te delen als een VPN service, biedt Earn App je de mogelijkheid om gemiddeld $5 per maand te verdienen per node met een residentieel IP. Het is een eenvoudige en efficiënte manier om uw ongebruikte apparaten om te zetten in een passieve bron van inkomsten.

Take advantage of the time your devices are left idle by getting paid for your device’s unused resources.

Lees verder om te ontdekken hoe Earn App werkt en hoe u vandaag nog kunt beginnen met het verdienen van beloningen.

Maak een Earn App account aan

Maak om te beginnen een account aan bij earnapp.com Voor registratie is een Google-account vereist.

De niet-dockerversie van de app installeren om uw UUID te verkrijgen

Volg de installation instructions om de niet-docker versie van de app te installeren. Zorg ervoor dat u de installatie ongedaan maakt na het verkrijgen van uw UUID om te voorkomen dat het twee keer op dezelfde host wordt uitgevoerd.

Docker installeren

Leer how to install docker

Installeer de Docker Container

Volg deze stappen om de Earn App met behulp van Docker te installeren:

1. Maak een directory aan voor de Earn App gegevens:
mkdir $HOME/earnapp-data

2. Voer de Docker-container uit met de opgegeven UUID:

docker run -td --name earnapp --privileged -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro -v $HOME/earnapp-data:/etc/earnapp -e "EARNAPP_UUID"="" -e 'PUID'='99' -e 'PGID'='100' --name earnapp fazalfarhan01/earnapp:lite

Videohandleiding:

Bekijk deze videohandleiding om u door het Earn App installatieproces te leiden:

Conclusie

Kortom, Earn App biedt een uitstekende mogelijkheid om uw ongebruikte apparaten te gelde te maken en beloningen te verdienen door uw internet te delen als een VPN-dienst. Door gebruik te maken van de ongebruikte bronnen van uw apparaat, kunt u passieve inkomsten genereren met een residentieel IP, gemiddeld $5 per maand per node. Maak om te beginnen een account aan bij Earn App, volg de installatie-instructies en begin vandaag nog met het verdienen van beloningen. Haal het meeste uit uw inactieve apparaten en verander ze moeiteloos in een waardevolle bron van inkomsten.

Zodra u klaar bent, moet u Learn How to Secure Internet Sharing Applications

Referenties: