Table of Contents

Los de Crypto - Call uitdaging op HackTheBox op door de DTMF tonen in het sound.mp3 bestand te decoderen. Converteer het bestand naar .wav en gebruik DialABC om de cijfertekst te krijgen. Scheid de nummers en gebruik de priemgetallencode op Decode.fr om de vlag te onthullen. Maak je klaar om je vaardigheden in priemgetalvercijfering op de proef te stellen in deze spannende uitdaging op HackTheBox."


Geleverde bestanden:

U krijgt één bestand:

  • sound.mp3

Doorlopen:

Als je de sound.mp3 afspeelt, hoor je een bekend geluid. Als u niet bekend bent, zijn de geluiden die u hoort DTMF (dual tone multi frequency) tonen. Dezelfde tonen die u vroeger hoorde bij het bellen met een telefooncel of bij het doorlopen van een kassaregister.

Elke toon heeft een specifieke frequentie. U kunt de nummers handmatig invoeren, maar wie heeft daar tijd voor? DialABC has a great tool for this, but doesn’t support mp3 files. First, you’ll have to convert it to .wav with this tool

Neem het geconverteerde bestand mee naar DialABC en je krijgt de volgende uitvoer:

2331434783711923431767372331117714113

Take notice that if you listen to the audio file carefully or open it in Audacity or Sonic Visualizer that, with one exception, the numbers are paired in groups of two. If you separate out the number you get the following:

23 31 43 47 83 71 19 23 43 17 67 37 23 31 11 7 71 41 13

Organized like this, you might be confused and think that it might be HEX. It isn’t.
Pay close attention to the numbers. What mathematical trait do each grouping of numbers share?…. They are all prime numbers. Which should bring you to try the lesser known prime number cipher.

We’ll use Decode.fr to complete this challenge.
Submit the cipher text from before we separated it out and you’ll get the flag.

2331434783711923431767372331117714113

Flag Example:

HTB{xxxxxxxxxxxxxxxxxxx}