Table of Contents

de HTB Weak RSA Crypto uitdaging met gemak. Gebaseerd op het RSA-cijfer, vereist deze eenvoudige uitdaging het gebruik van een geautomatiseerd RSA-aanvalshulpmiddel zoals het RsaCtfTool. Haal de vlag binnen met een eenvoudig commando en breid uw crypto-vaardigheden uit met HackTheBox-uitdagingen.


Geleverde bestanden:

U krijgt de volgende bestanden:

  • flag.enc
  • key.pub

Walk-through:

Op het eerste gezicht zou je denken dat je de vlag kunt decoderen met de publieke sleutel.
Daarvoor zouden we het OpenSSL pakket kunnen gebruiken om de vlag te decoderen. Deze keer is het een beetje anders en je zult zien dat het OpenSSL pakket niet werkt voor deze uitdaging.

We gebruiken een geautomatiseerd RSA-aanvalsprogramma. Een veelgebruikt python script is de RsaCtfTool

python3 RsaCtfTool.py --publickey ./key.pub --uncipherfile ./flag.enc 

Eenvoudig gezegd, dit hulpmiddel vindt de vlag gemakkelijk voor u op een geautomatiseerde manier.


Voorbeeld van een vlag:

HTB{XXXXXX_XXXXXXX_XXXXXX}