Table of Contents

Introductie

PowerShell is een krachtige scripttaal en automatiseringsraamwerk ontwikkeld door Microsoft. Het biedt beheerders en ontwikkelaars een breed scala aan mogelijkheden voor het beheren en automatiseren van Windows-omgevingen. Net als bij elk krachtig hulpprogramma is het echter cruciaal om de best practices voor PowerShell-beveiliging te volgen om onbevoegde toegang te voorkomen, gevoelige informatie te beschermen en het risico op beveiligingslekken te minimaliseren.

In dit artikel verkennen we de best practices voor PowerShell-beveiliging, waarbij we ons richten op script- en wachtwoordbeveiliging. Door deze praktijken toe te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw PowerShell-scripts en wachtwoorden veilig blijven, waardoor de kans op kwaadaardige activiteiten en gegevenslekken wordt verkleind.

Beveiliging van PowerShell begrijpen

PowerShell-beveiliging omvat het beschermen van uw scripts, het beheren van toegangscontrole en het beveiligen van gevoelige informatie, zoals wachtwoorden en referenties. De best practices voor PowerShell-beveiliging omvatten verschillende belangrijke gebieden, waaronder scriptuitvoering, code ondertekenen, toegangsbeheer en wachtwoordbeheer.

Beste werkwijzen voor het uitvoeren van scripts

Als het aankomt op scriptuitvoering, zijn er verschillende best practices die u moet volgen:

 1. Schakel het beleid voor scriptuitvoering in: PowerShell heeft een scriptuitvoeringsbeleid dat de typen scripts regelt die op een systeem kunnen worden uitgevoerd. Door het beleid voor scriptuitvoering in te stellen op een beperkte of op afstand ondertekende modus, kunt u voorkomen dat kwaadaardige scripts worden uitgevoerd. Gebruik de Set-ExecutionPolicy cmdlet om het beleid te configureren.

 2. Signeer je scripts: Het ondertekenen van codes biedt een extra beveiligingslaag door de integriteit en authenticiteit van scripts te verifiëren. Door je scripts te ondertekenen met een digitaal certificaat, kun je ervoor zorgen dat er niet mee geknoeid is en dat ze afkomstig zijn van een vertrouwde bron. Je kunt bijvoorbeeld het Sign-Script cmdlet gebruiken om je PowerShell scripts te ondertekenen.

 3. Implementeer scriptregistratie: Schakel scriptlogging in om de uitvoering van PowerShell-scripts te volgen. Loggen helpt bij het identificeren van potentiële beveiligingsincidenten, het detecteren van ongeautoriseerde activiteiten en het onderzoeken van beveiligingslekken. PowerShell biedt de Start-Transcript cmdlet voor het loggen van scriptactiviteit. Met dit cmdlet kun je de uitvoer van je scripts, inclusief eventuele fouten of waarschuwingen, vastleggen in een logbestand voor latere analyse.

Deze best practices voor het uitvoeren van scripts verbeteren de beveiliging van uw PowerShell-omgeving en beschermen tegen het uitvoeren van kwaadaardige of ongeautoriseerde scripts.

Best practices voor het ondertekenen van codes

Het ondertekenen van codes speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit en authenticiteit van PowerShell-scripts. Volg deze best practices voor het ondertekenen van code:

 1. Verwerf een code signing certificaat: Verkrijg een code signing certificaat van een vertrouwde certificaatautoriteit (CA) om uw scripts te ondertekenen. Dit certificaat bevestigt dat uw scripts afkomstig zijn van een betrouwbare bron en dat er niet mee geknoeid is. U kunt bijvoorbeeld een code signing certificaat verkrijgen van DigiCert of GlobalSign.

 2. Teken alle scripts: Onderteken al je PowerShell-scripts, ook degene die bedoeld zijn voor intern gebruik. Door alle scripts te ondertekenen, creëert u een consistente beveiligingspraktijk en voorkomt u dat onbevoegde of gewijzigde scripts worden uitgevoerd. Om een script te ondertekenen, kun je het cmdlet Set-AuthenticodeSignature gebruiken en het pad naar je code signing certificaat opgeven.

 3. Verifieer ondertekeningscertificaten: Voordat u een ondertekend script uitvoert, moet u het code signing-certificaat verifiëren dat is gebruikt om het te ondertekenen. PowerShell biedt de Get-AuthenticodeSignature cmdlet om de handtekening van een script te controleren en de authenticiteit ervan te valideren. Je kunt dit cmdlet gebruiken om ervoor te zorgen dat het script dat je gaat uitvoeren is ondertekend door een vertrouwde bron.

Door deze best practices voor het ondertekenen van code te volgen, kunt u de beveiliging van uw PowerShell-scripts verbeteren en ervoor zorgen dat ze afkomstig zijn van een vertrouwde en ongewijzigde bron.

Best practices voor gebruikerstoegangsbeheer

Gebruikerstoegangsbeheer is essentieel voor het beheren wie PowerShell-scripts kan uitvoeren en beheertaken kan uitvoeren. Overweeg de volgende best practices:

 1. Beperk administratieve privileges: Beperk het gebruik van beheerdersrechten tot gebruikers die deze nodig hebben. Door het principe van de minste privileges toe te passen, minimaliseer je het risico op ongeautoriseerde scriptuitvoering en accidentele schade. Ken bijvoorbeeld alleen beheerrechten toe aan specifieke gebruikersaccounts die ze nodig hebben, zoals IT-beheerders of systeembeheerders.

 2. Implementeer op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC): Met RBAC kunt u specifieke rollen definiëren en gebruikers aan die rollen toewijzen op basis van hun verantwoordelijkheden. Deze aanpak zorgt ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de PowerShell-functionaliteit die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld rollen aanmaken zoals “PowerShell-gebruiker” en “PowerShell-beheerder” en gebruikers dienovereenkomstig toewijzen.

 3. Regelmatig gebruikersrechten controleren: Controleer en audit gebruikersrechten regelmatig om ervoor te zorgen dat de toegangsrechten overeenkomen met de huidige vereisten. Verwijder onnodige machtigingen om het aanvalsoppervlak en potentiële beveiligingsrisico’s te verkleinen. Het regelmatig controleren en bijwerken van gebruikersmachtigingen helpt situaties te voorkomen waarin gebruikers meer rechten hebben dan nodig. PowerShell biedt cmdlets zoals Get-Acl en Set-Acl waarmee je machtigingen kunt beheren en audits kunt uitvoeren.

Door deze best practices voor gebruikerstoegangsbeheer te implementeren, kunt u het risico op onbevoegde toegang minimaliseren en een veilige PowerShell-omgeving onderhouden.

Best practices voor wachtwoordbeveiliging

Wachtwoorden zijn een kritisch aspect van PowerShell-beveiliging, vooral als het gaat om referenties en verificatie. Volg deze best practices om de wachtwoordbeveiliging te verbeteren:

 1. Vermijd het coderen van wachtwoorden: In plaats van wachtwoorden hard te coderen in scripts, kunt u overwegen om alternatieve verificatiemethoden te gebruiken, zoals Windows Credential Manager of Azure Key Vault. Met deze oplossingen kun je wachtwoorden veilig opslaan en opvragen zonder dat ze onversleuteld worden weergegeven. Je kunt bijvoorbeeld de Credential Manager cmdlets in PowerShell gebruiken voor interactie met Windows Credential Manager.

 2. Gebruik sterke, complexe wachtwoorden: Zorg ervoor dat wachtwoorden die worden gebruikt voor beheer- of serviceaccounts sterk en complex zijn. Stimuleer het gebruik van een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Vermijd veelgebruikte wachtwoorden en wachtwoordpatronen. Overweeg het gebruik van een wachtwoordmanager om sterke wachtwoorden te genereren en veilig op te slaan.

 3. Implementeer een wachtwoordrotatiebeleid: Dwing regelmatige wachtwoordrotaties af voor serviceaccounts en bevoorrechte gebruikers. Het regelmatig wijzigen van wachtwoorden vermindert het risico van gecompromitteerde referenties en ongeautoriseerde toegang. Stel bijvoorbeeld een beleid op dat vereist dat wachtwoorden elke 90 dagen worden gewijzigd voor bevoorrechte accounts.

Door deze best practices voor wachtwoordbeveiliging te volgen, kunt u de beveiliging van uw PowerShell-omgeving versterken en beschermen tegen onbevoegde toegang en inbreuken op gegevens.


Conclusie

Het beveiligen van uw PowerShell-scripts en wachtwoorden is cruciaal voor het behoud van de integriteit en vertrouwelijkheid van uw systemen. Door de best practices voor PowerShell-beveiliging te volgen, zoals het inschakelen van beleid voor scriptuitvoering, ondertekening van code, toegangscontrole voor gebruikers en beveiligingsmaatregelen voor wachtwoorden, kunt u de beveiliging van uw PowerShell-omgeving aanzienlijk verbeteren.

Onthoud dat PowerShell-beveiliging een continu proces is en dat het essentieel is om op de hoogte te blijven van de nieuwste beveiligingsaanbevelingen en richtlijnen van Microsoft en relevante overheidsvoorschriften, zoals het NIST Cybersecurity Framework en de ISO/IEC 27001-standaard. Deze frameworks bieden waardevolle richtlijnen voor organisaties om effectieve cyberbeveiligingspraktijken op te zetten en te onderhouden.

Door deze best practices te implementeren en waakzaam te blijven, kunt u de risico’s van PowerShell scripting beperken en de beveiliging van uw systemen en gevoelige informatie waarborgen. Blijf op de hoogte, herzie en update uw beveiligingsmaatregelen regelmatig en blijf proactief bij het beschermen van uw PowerShell-omgeving.

Referenties