Table of Contents

Introductie

In het huidige digitale landschap worden organisaties geconfronteerd met een constante strijd tegen cyberbeveiligingsbedreigingen en kwetsbaarheden. De gevolgen van een inbreuk op de beveiliging kunnen ernstig zijn en leiden tot datalekken, financiële verliezen en reputatieschade. Om kwetsbaarheden effectief te beheren en snel te reageren op beveiligingsincidenten, hebben organisaties robuuste processen en tools nodig om kwetsbaarheden aan te pakken.

Eén zo’n tool die de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen, is ServiceNow Vulnerability Response (VR). In dit artikel verkennen we de functies, voordelen en best practices van ServiceNow VR. We zullen ons verdiepen in de belangrijkste modules, integraties en classificatieregels die VR van onschatbare waarde maken voor organisaties die hun cyberbeveiliging willen verbeteren.


Inzicht in ServiceNow kwetsbaarhedenrespons

Wat is ServiceNow Vulnerability Response?

ServiceNow Vulnerability Response is een module binnen het ServiceNow-platform waarmee organisaties hun kwetsbaarhedenbeheerprocessen kunnen stroomlijnen en automatiseren. Het biedt een gecentraliseerd systeem voor het identificeren, prioriteren en herstellen van kwetsbaarheden, waardoor het risico op uitbuiting wordt verminderd.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

ServiceNow Vulnerability Response biedt een reeks functies en voordelen die een effectief beheer van kwetsbaarheden mogelijk maken:

 1. Vulnerability Identification and Classification: ServiceNow VR helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in de applicaties en infrastructuur van een organisatie. Het maakt gebruik van geautomatiseerde scantools, integraties met derden en handmatige invoer om kwetsbaarheden effectief vast te leggen. Het systeem classificeert deze kwetsbaarheden vervolgens op basis van ernst, impact en andere criteria.

 2. Risicobeoordeling en prioritering: Zodra de kwetsbaarheden zijn geïdentificeerd en geclassificeerd, gebruikt ServiceNow VR een risicocalculator om hun potentiële impact te beoordelen. Deze berekening houdt rekening met verschillende factoren, zoals de ernst van de kwetsbaarheid, de kriticiteit van het bedrijfsmiddel en de potentiële impact op het bedrijf. Door kwetsbaarheden te prioriteren op basis van hun risiconiveau, kunnen organisaties efficiënt middelen toewijzen voor herstel.

 3. Remediation and Task Management: ServiceNow VR stroomlijnt het saneringsproces door automatisch saneringstaken te genereren en deze toe te wijzen aan de relevante teams of personen. De module houdt de voortgang van deze taken bij en biedt inzicht in hun status. Het maakt ook samenwerking en communicatie tussen teams mogelijk, zodat kwetsbaarheden tijdig en effectief worden verholpen.

 4. Integratiemogelijkheden: ServiceNow VR kan worden geïntegreerd met verschillende externe tools voor kwetsbaarhedenbeheer, bedreigingsinformatieplatforms en SIEM-systemen (Security Information and Event Management). Deze integraties verbeteren de effectiviteit van de reactie op kwetsbaarheden door extra context, bedreigingsgegevens en correlatie met beveiligingsgebeurtenissen te bieden.

 5. Dashboards en rapportage: De module biedt aanpasbare dashboards en rapporten die in realtime inzicht geven in het kwetsbaarhedenlandschap van een organisatie. Met deze visualisaties kunnen belanghebbenden de algehele beveiligingsstatus bewaken, belangrijke statistieken bijhouden en gefundeerde beslissingen nemen met betrekking tot strategieën voor het beheer van kwetsbaarheden.

Certificeringen en naleving

ServiceNow VR heeft in de branche erkenning gekregen voor zijn robuustheid en naleving van industrienormen. Het is belangrijk op te merken dat de module voldoet aan verschillende voorschriften en kaders, waaronder:

 • NIST Cybersecurity Framework
 • ISO 27001
 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)**
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)**

Door gebruik te maken van ServiceNow VR kunnen organisaties hun kwetsbaarhedenresponsprocessen afstemmen op deze wettelijke vereisten en een sterke beveiligingshouding handhaven.


Belangrijkste modules en functionaliteiten

ServiceNow kwetsbaarhedenresponsmodules

ServiceNow Vulnerability Response bestaat uit verschillende modules die samenwerken om een uitgebreide oplossing voor kwetsbaarhedenbeheer te bieden:

 1. Vulnerability Group: Met deze module kunnen organisaties kwetsbaarheden groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, zoals de getroffen applicatie, het systeem of de leverancier. Het groeperen van kwetsbaarheden vergemakkelijkt efficiënt beheer en herstel.

 2. Assignment Rule: De module Assignment Rule automatiseert de toewijzing van hersteltaken aan de juiste personen of teams op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Dit zorgt ervoor dat kwetsbaarheden worden aangepakt door het juiste personeel met de nodige expertise.

 3. Classificatieregels: Met classificatieregels kunnen organisaties criteria definiëren voor het categoriseren van kwetsbaarheden op basis van hun ernst, impact of andere relevante factoren. Deze regels helpen bij het stroomlijnen van de prioriterings- en risicobeoordelingsprocessen.

 4. Approval Rule: Approval Rules automatiseren het goedkeuringsproces voor uitzonderingsaanvragen met betrekking tot het verhelpen van kwetsbaarheden. Organisaties kunnen specifieke voorwaarden definiëren waaronder uitzonderingen kunnen worden toegestaan, waardoor een consistent en controleerbaar uitzonderingsbeheerproces wordt gegarandeerd.

Integratie met tools van derden

ServiceNow Vulnerability Response integreert naadloos met verschillende tools en platforms van derden om de mogelijkheden uit te breiden. Enkele belangrijke integraties zijn:

 • BitSight: Integratie met BitSight stelt organisaties in staat BitSight Security Ratings te gebruiken om kwetsbaarheden te prioriteren op basis van externe risico-informatie.

Setup en configuratie

Het instellen van ServiceNow Vulnerability Response omvat verschillende stappen, zoals:

 1. Installatie: ServiceNow VR wordt meestal geïnstalleerd als een plugin op het ServiceNow-platform. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de plugin correct is geïnstalleerd en geactiveerd.

 2. Configuratie: Na de installatie moeten beheerders de module configureren volgens de specifieke vereisten van hun organisatie. Dit omvat het definiëren van classificatieregels, toewijzingsregels en integratie met tools van derden.

 3. Training van gebruikers: Het is essentieel om gebruikers te trainen in het effectief gebruik van de module. ServiceNow biedt uitgebreide documentatie en trainingsbronnen om gebruikers te ondersteunen bij het maximaliseren van de voordelen van ServiceNow VR.


Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat ServiceNow Vulnerability Response een krachtige module is binnen het ServiceNow-platform waarmee organisaties hun kwetsbaarhedenbeheerprocessen kunnen stroomlijnen. Door gebruik te maken van geautomatiseerd scannen, risicobeoordeling en het beheer van herstelopdrachten helpt ServiceNow VR organisaties kwetsbaarheden efficiënt te identificeren en aan te pakken.

De integratiemogelijkheden van de module, de aanpasbare dashboards en de naleving van industriestandaarden maken het een hulpmiddel van onschatbare waarde voor organisaties die streven naar een sterke cyberbeveiliging. Met ServiceNow VR kunnen organisaties hun vermogen om snel te reageren op kwetsbaarheden vergroten en het risico op inbreuken op de beveiliging verkleinen.

Het implementeren van ServiceNow VR vereist zorgvuldige planning, configuratie en gebruikerstraining. De voordelen van verbeterd beheer van kwetsbaarheden en gestroomlijnde processen maken de inspanning echter de moeite waard.

Omdat organisaties te maken hebben met steeds veranderende bedreigingen van de cyberbeveiliging, biedt ServiceNow VR een robuuste oplossing waarmee ze een stap voor kunnen blijven in de strijd tegen kwetsbaarheden.


Referenties