Table of Contents

Cyberbeveiliging: Voordelen en risico’s**

Nu cyberdreigingen toenemen, wenden veel bedrijven zich tot externe leveranciers om hun cyberbeveiliging te helpen beheren. Hoewel het uitbesteden van cyberbeveiliging voordelen kan bieden zoals kostenbesparingen en meer expertise, brengt het ook risico’s met zich mee waarvan bedrijven zich bewust moeten zijn.

Voordelen van het uitbesteden van cyberbeveiliging

Het uitbesteden van cyberbeveiliging kan bedrijven verschillende voordelen opleveren. Hier volgt een uitwerking van elk van de in het artikel genoemde voordelen:

  • Kostenbesparingen: Door cybersecurity uit te besteden, kunnen bedrijven de kosten vermijden die gepaard gaan met het inhuren en opleiden van een intern team, evenals de kosten van de aankoop en het onderhoud van cybersecurity-infrastructuur. Een klein bedrijf heeft bijvoorbeeld misschien niet de middelen om een fulltime cyberbeveiligingsprofessional in te huren of te investeren in dure beveiligingstools. Door outsourcing kunnen zij profiteren van de expertise van een derde partij zonder deze kosten te hoeven maken.

  • Expertise: Cyberbeveiligingsleveranciers zijn specialisten op hun gebied en beschikken over de nodige expertise en ervaring om een breed scala aan cyberdreigingen te beheren. Door outsourcing kunnen bedrijven profiteren van deze expertise en ervoor zorgen dat hun cyberbeveiliging wordt beheerd door professionals die op de hoogte zijn van de nieuwste dreigingen en technologieën. Een cyberbeveiligingsleverancier kan bijvoorbeeld 24/7 monitoring en detectie van bedreigingen bieden, wat voor een bedrijf misschien niet haalbaar is om intern te doen.

  • Schaalbaarheid: Outsourcing stelt bedrijven in staat hun cyberbeveiligingsbehoeften op te schalen naarmate hun bedrijf groeit. Cyberbeveiligingsleveranciers kunnen diensten op maat leveren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf, zodat zij over het juiste beschermingsniveau beschikken zonder te veel te betalen voor onnodige diensten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld beginnen met basis firewallbescherming, maar moet mogelijk extra beschermingslagen toevoegen naarmate het groeit. Een cyberbeveiligingsleverancier kan deze extra diensten leveren zonder dat het bedrijf hoeft te investeren in extra middelen of tools.


Risico’s van het uitbesteden van cyberbeveiliging

Het uitbesteden van cybersecurity gaat ook gepaard met risico’s waarvan bedrijven zich bewust moeten zijn. Hier volgt een uitwerking van elk van de in het artikel genoemde risico’s:

  • Verlies van controle: Door cybersecurity uit te besteden vertrouwen bedrijven hun gevoelige gegevens en netwerk toe aan een derde partij. Dit kan resulteren in een verlies van controle over cyberbeveiliging, wat een aanzienlijk risico kan zijn als de leverancier niet goed is doorgelicht of als er sprake is van een datalek. Als de leverancier bijvoorbeeld niet over de juiste beveiligingsmaatregelen beschikt, kan een hacker toegang krijgen tot de gevoelige gegevens van het bedrijf en het bedrijf schade berokkenen.

  • Vendor Selection: Het kiezen van de juiste cyberbeveiligingsleverancier is cruciaal, maar kan ook een uitdaging zijn. Bedrijven moeten hun due diligence doen en potentiële leveranciers grondig doorlichten om ervoor te zorgen dat zij over de nodige expertise en ervaring beschikken om hun cyberbeveiligingsbehoeften te beheren. Een bedrijf moet bijvoorbeeld de reputatie van de leverancier controleren, hun certificeringen bekijken en hun ervaring met het beheer van soortgelijke bedrijven beoordelen.

  • Datalekken: Zelfs de beste leveranciers van cyberbeveiliging kunnen te maken krijgen met een datalek. Een datalek kan aanzienlijke financiële en reputatieschade voor het bedrijf tot gevolg hebben. Bedrijven moeten een plan hebben om te reageren op een datalek en ervoor zorgen dat hun leverancier over een robuust incident response plan beschikt. Het plan moet bijvoorbeeld stappen bevatten voor het informeren van klanten, toezichthouders en wetshandhavers, evenals stappen voor het herstellen van systemen en gegevens.


Conclusie

Het uitbesteden van cyberbeveiliging kan voor bedrijven een kosteneffectieve en efficiënte manier zijn om hun behoeften op het gebied van cyberbeveiliging te beheren. Het gaat echter gepaard met risico’s waarvan bedrijven zich bewust moeten zijn. Door de juiste leverancier te kiezen, potentiële leveranciers grondig door te lichten en een plan te hebben voor datalekken, kunnen bedrijven deze risico’s beperken en de vruchten plukken van het uitbesteden van cyberbeveiliging.


Bronnen:

1. Nordlayer: Outsourced vs. In-House Cybersecurity: Pros and Cons 2. Identity Management Institute: The Cybersecurity Risks of Outsourcing to Third Parties