Table of Contents

GLVK Automatisch installatiescript voor KMS-activering

Aanbevolen lectuur:

- Microsoft - KMS Client Keys (GLVK)

Hoe voer je het script uit:

Handmatig installeren:

Indien handmatig gedownload, moet het script gestart worden vanuit een administratieve powershell in de directory die alle bestanden van de GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-kmsglvkactivationauto.ps1