Table of Contents

STIGS/SRG’s toegepast: - Windows Defender Antivirus V1R9

Download de benodigde bestanden:

Download de benodigde bestanden van de GitHub Repository

Hoe voer je het script uit:

Het script kan worden gelanceerd vanaf de uitgepakte GitHub-download als volgt:

.\sos-windowsdefenderstig.ps1