Table of Contents

Wat SimeonOnSecurity vandaag heeft geleerd en interessant vond

SimeonOnSecurity heeft onlangs geleerd over twee onderwerpen op het gebied van computerbeveiliging: CVE-2020-17049, ook bekend als de Kerberos Bronze Bit Attack, en Windows Token-Based Activation.

De Kerberos Bronze Bit Attack, zoals uitgelegd in een serie blogberichten van Netspi en in een bericht van Trimarcsecurity, is een kwetsbaarheid in het Kerberos authenticatieprotocol. Deze kwetsbaarheid zou een aanvaller in staat kunnen stellen om een Active Directory, een centrale opslagplaats voor informatie over de gebruikers, computers en andere bronnen van een organisatie, te compromitteren. De inzet van Kerberos S4U wijzigingen om deze kwetsbaarheid te verhelpen wordt besproken in een Microsoft support artikel.

Windows Token-Based Activation is een methode om Windows-producten te activeren, zoals beschreven in een Microsoft-documentatieartikel. Het activeringsproces wordt uitgevoerd via het SLMGR.vbs script, zoals wordt uitgelegd in een uitgebreid artikel op ss64.com. Een forumbericht op Microsoft Technet biedt meer informatie over Windows 10 Enterprise Token Based Activation.

CVE-2020-17049 - Kerberos Bronze Bit aanval:

Windows op token gebaseerde activering:

Interessante video’s: